Maths Bertell

Vikingaskepp – en tillgång för Sverige

nget annat land har så goda förhållanden för vrak av träskepp som Sverige med Östersjöns bräckta vatten. Ingen annanstans finns heller så många vikingatida skepp liggandes på havsbotten. Men i Sverige görs ingenting för att ta tillvara på denna kulturskatt och göra sig till världsledande. I Norge och Danmark finns museer med skepp, i Oslo från gravhögar och i Roskilde från fjorden, där de hade sänkts som spärr. Nu har man hittat än fler skepp i Mälaren, utanför Björkö där den vikingatida staden Birka låg. Här har vi en unik möjlighet att skapa ett nytt Wasa, som skulle dra in hur mycket som helst. En enorm anläggning har hittats, med pålar och stenkistor och förändrat bilden av Birkas hamn.

Ofta talas det om humanioras oförmåga att försörja sig självt, men när förutsättningarna är så uppenbara som här, börjar man ju undra om något annat ligger bakom. Humaniora är en parasit. Punkt slut. Eller?