Maths Bertell

Samisk kultplats i Bergslagen?

Hur långt söderut har den samiska kulturen sträckt sig i historisk tid? Samerna är tidigt kända i den europeiska historien för sin pälshandel och sina kunskaper i divination och magi, men det har varit en kontroversiell fråga om den samiska kulturens och ekonomins utbredning. På Sveriges Radios hemsida  kan vi läsa om en kultplats i Bergslagen, som enligt gamla uppgifter ska ha varit en samlingsplats för den samiska befolkningen i området. Det är förstås väldigt intressant, men också värt att ställa frågor kring. Beskrivningen av platsen ger inte någon självklar koppling till den samiska förkristna kultutövningen, men inte till någon fornnordisk sådan heller. Vi väntar med spänning på en noggrannare inventering.