Maria Lexhagen

Gästundersökningar och Åres varumärke

Äntligen! Nu har vi nått fram till en milstople i projektet “Kunskapsdestinationen” som vi driver tillsammans med Åre Destination AB, Skistar Åre, Tott Hotell och Copper Hill Mountain Lodge. Vi har nämligen en fungerande prototyp av ett världsunikt destinationsinformationssystem som sammanför information och data om kunden från mängder med olika källor och tillgängliggör det i ett webbgränssnitt med bakomliggande analys i form av metoder för business intelligence.

Genom att använda informationen i systemet och göra analyser av kunders beteende och behov kan en destination bättre styra sin strategiska planering och sin uppföljning med aktuell marknadsinformation för att utveckla varumärket. En viktig unik egenskap är att systemet möjliggör analys av flera affärsprocesser parallellt med hjälp av avancerade metoder för data-mining. Till exempel kan man göra analyser av bakomliggande mönster av kunders behov av information genom att lägga samman information från bokningsdatabaser, webbnavigeringsfiler, innehåll i sociala medier och gästundersökningar. Dessa informationskällor finns idag spridda på enskilda företag och därmed går en destination miste om många möjligheter att bättre förstå kundens upplevelse och behov utifrån hela destinationens perspektiv.

En annan viktig effekt av vårt arbete i projektet är att vi utvecklat ett vetenskapligt prövat sätt att mäta varumärken på turistdestinationer. Det i sin tur innebär att Åre nu arbetar med återkommande gästundersökningar av varumärket både på vintern och sommaren genom att ge gästerna som vistas i Åre möjlighet att ge feedback under tiden de är där men också efter att de kommit hem. Det som är så spännande nu är att det inte bara är jag som forskare som sitter och tittar “live” på när svaren i olika webbenkäter kommer in och ser empirin och analysen växa fram. Nu kan även företag och destinationsföreträdare göra det och låta kunskap om kunden bli en viktig resurs och input till långsiktigt hållbara strategier och utveckling.