Maria Lexhagen

Turismforskningen visar upp sig i Almedalen

Check på den! Nu har även jag varit på Almedalsveckan på Gotland. Det var en solig vecka och gav mersmak måste jag säga. Mittuniversitetet tillsammans med Jämtland Härjedalen Turism (JHT) och Länsstyrelsen i Jämtland samt Näringslivsbolaget i Sundsvall hade tillsammans några dagars seminarier under rubriken Framtidsregionen. För ETOURs del hade vi samlat ett antal intressanta personer från företag, destinationer, Tillväxtverket, Google, Bfuf, och Visit Sweden, till presentation och diskussion om 3 programpunkter; Innovationskraft i besöksnäringen, Digitala Destinationer och Hållbar Destinationsutveckling (ETOUR i Almedalen 2013)

Det var verkligen kul att se att seminarierna lockade mycket folk och att det blev intressanta diskussioner om angelägna frågor som både upptar forskning och offentliga och privata aktörers tid ur många olika perspektiv. Tack till alla som ställde upp! Vi fick mycket positiva kommentarer efteråt och en hel del nya kontakter som jag nu ser fram emot att vidareutveckla när sommaren är över. Det känns väldigt spännande att kunna ge en bild av hur forskning har en viktig roll i turismens utveckling och att bidra till samhällsdebatten genom ökad uppmärksamhet kring de utmaningar och möjligheter som alla möter i sin vardag.

Nu ser jag med spänning fram emot det fortsatta arbetet på nationell nivå kring en forskning och innovationsagenda för besöksnäringen. Här krävs mod och fokus från alla inblandade, men det är ju det som gör det så spännande!

Kanske ses vi i Almedalen 2014?!