Maria Lexhagen

Om att tänka bakåt och framåt samtidigt

Förra veckan var en märklig vecka. Att den var intensiv var inget unikt. Forskning vid Etour är alltid intensivt och mycket på gång överallt (Följ oss på Facebook så får du se själv). Men inom loppet av just denna vecka så växlade jag mellan att ömsom blicka framåt och ömsom blicka bakåt i en svindlande takt. En slutrapport för ett 3-årigt forskningsprojekt skulle skrivas till finansiär samtidigt som de 3 senaste årens verksamhet skulle beskrivas för samarbetspartners egen rapportering till annan finansiär. Med ungefär 30 sekunders ställtid skulle sedan 1 st ansökan med ett antal bilagor till Vetenskapsrådet snabbhanteras för formell registrering hos finansiär  och 1 st ansökan med ett antal bilagor om nationell påverkansplattform för besöksnäringen skrivas och skickas in till utlysning hos finansiär. Som grädde på moset så samlades all personal för en dialog med fakultetens ansvariga om den internationella forskningsutvärdering 5 år bakåt i tiden som gjordes vid Miun förra året och vars resultat nu kommit i form av feedback till enskilda forskningsmiljöer med värdering och rekommendationer. (Håll utkik i media i slutet av april då Miun och Etour kommunicerar resultatet av den utvärderingen.)

Framåt fredag eftermiddag kände jag mig som en vältränad gymnast redo för kullerbyttor och balansövningar enligt diverse mallar och instruktioner. Allt för att tillgodose tidigare och potentiella finansiärer av turismforskning!

Men hur gick det då? Bra såklart! Bakåtblickandet resulterade i en växande stolthet över alla intressanta forskningsaktiviteter som ett enskilt projekt, Kunskapsbaserad turismutveckling, vid Etour resulterat i de senaste 3 åren. Här ett urval av värdefulla resultat:

– Över 80 personer har deltagit i projektets aktiviteter vilket visar på ett stort engagemang och intresse för turismforskning

– 2 kunskapsområden (Naturturism och Evenemangsforskning) har tydligt förstärkts genom projektet

– 3 nya kunskapsområden (Turismens arbetsmarknad, popkulturturism, och trender) har etablerats vid Etour

– Drygt 25 vetenskapliga publiceringar har genererats!

– Drygt 20 presentationer av forskningen i projektet har genomförts i olika målgrupper både inom och utanför akademin

– Mängder av inslag i media och ett stort antal inslag i Etours egen kommunikation via webben, Facebook och nyhetsbrev har genererats och förstärkt Etours position som referenspunkt för kunskap om turism.

– Nya metoder för forskningskommunikation har prövats, se t ex kortfilm om popkulturturism och broschyr om turismens arbetsmarknad och innovation

– 2 nya forskningsprojekt har genererats

Hög wow-faktor på den listan tycker jag!

Framåtblickandet i sin tur visar på det stora engagemanget och ökande intresset för forskningsbaserad kunskap. Det var inga som helst problem att mobilisera partners till någon av ansökningarna. Värdet i bakåtblickandet ligger i möjligheterna att blicka framåt och därmed nyttja vunna erfarenheter och kunskaper. Därför ser jag med stor tillförsikt fram emot en positiv utveckling av turismforskningen och nya spännande samarbeten och forskningsaktiviteter! Påminn mig gärna om det när jag nästa gång ligger begravd under högar av mallar för utvärdering och rapportering eller ansökningsblanketter 😉