Maria Lexhagen

Filmturism i Skåne

Nyligen deltog jag och gjorde en presentation tillsammans med docent Mia Larson, Lunds Universitet, på ett inspirationsseminarium om filmturism. Seminariet arrangerades av Tourism in Skåne och här en länk till information och material från seminariet. Det var en intresserad publik som fick ta del av vår forskning om popkulturturism. Vi gick bland annat in på vilka strategier en destination kan använda sig av för att arbeta med filmturism och hur fans egentligen beter sig och vad de söker.

Med på seminariet fanns också produktionsbolaget för den framgångsrika serien Bron och vi fick möjlighet att se ett klipp från en “behind the scenes” film om den. Vi fick också veta att Bron ska börja en ny inspelning och att det blir en ny säsong med start nästa höst! Mikael Svensson från Öresunds Filmkommission var också där och berättade mycket värdefullt kring Skånes ambitioner och arbete med att locka till sig utländska inspelningar, till exempel Bollywood-filmer!Se bilden nedan och föreställ dig dansande indiska skådespelare i ett skånskt rapsfält?!

På seminariet var det tydligt att Tourism in Skåne tillsammans med Film i Skåne och Visit Sweden har höga ambitioner med satsningar på filmturism vilket i sin tur innebär att det finns spännnande och goda förutsättningar att göra intressanta forskningsstudier av popkulturturism i Sverige framöver!