Gunnar Berg

Att genomföra skolreformer 8: Vad säger PISA om skolans likvärdighet?

I förra blogginlägget hänvisade jag till en inspelning av (en länk till) ett Almedals-seminarium som ägde rum den 4/7 som jag hade förmånen att medverka i. Det handlade om vad som händer med elever när skolans marknadiseras.

Nedan hänvisas till en inspelning av ett annat Almedals-seminarium som ägde rum den 1/7. I detta diskuterades skolans likvärdighet i förhållande till relevanta PISA-data. Vi som medverkade var mina kollegor (och PISA-forskare) Magnus Oskarsson, KG Karlsson samt jag själv.

Jag kan även passa på och flagga för en kommande artikel i nästkommande nummer av Pedagogiska Magasinet där jag ytterligare diskuterar ovan nämnda problematik. Titeln på artikeln är Splittrat uppdrag minskar skolans legitimitet.

Det ”ordinarie” bloggandet hade jag tänkt att komma igång med om några veckor då jag avser att ytterligare försöka fördjupa det jag tagit upp under våren om problematiken med de synsätt som dominerat efterkrigstidens reformimplementering inom skolområdet.