Gunnar Berg

Skolans marknadisering 12: Debatt om skolans marknadisering

I detta blogginlägg nöjer jag mig med att hänvisa till nedanstående debattartikel och kommentarer.

Skola och Samhälle
Hej! Sommaren är varm, vindarna ljumma, badvattnet svalkande. Men snart är det lättjefulla sommarlivet över och allvaret börjar. För oss i S.O.S. – Skola och samhälle – börjar det den 25 augusti. Då återupptar vi publiceringarna på nätet. Inför starten:
via Skolaochsamhalle by Sten Svensson
Sundh/Wede: Skolans marknadiserade
kommunalisering

Kommunaliseringen hade med decentraliseringssträvanden att göra (se en tidigare
artikel här i S.O.S.). Avsikten var att skolor och lärare i förlängningen skulle få mer
av inflytande över arbetet i…

Läs mer på www.skolaochsamhalle.se