Erik Borglund

Inget problem alltså?

Ibland blir det svårt och märkligt. I Västernorrland finns ngt som heter Myndighetsnätverket, dvs statliga myndigheter som verkar i länet och skall samverka med varandra för att effektivisera och förädla sin verksamhet mer effektivt (http://myndighetsnatverket.se). Mina kollegor har i flera år arbetat med just myndighetsnätverket och de problem som finns kopplade till E-arkiv, E-diarium  och Elektronisk dokumenthantering. Jag var med själv en gång på ett möte med myndighetsnätverket och förklarade hur forskare kan bidra till deras verksamhet och förtydligade då att vi som forskare kan hjälpa till med att finna lösningar på problem. Vi forskare kommer inte med en magisk trollstav och tar bort problemet åt myndigheterna, utan det är ett gemensamt arbete där vi skall ses som en extra resurs. Nu uttryckte jag mig inte så direkt, men andemeningen var sådan. Redan då fick jag känslan av att myndighetsnätverket gärna hade sett att vi forskare både identifierat problemet, löst det och detta helt utan kostnad för själva myndigheten.

Min personliga åsikt är nämligen att många myndigheter ser inte fördelarna av att samarbeta, de ser heller ingen nytta av att samverka med forskare. Denna bild förstärktes idag då mina kollegor skulle ha en kortare session med just myndighetsnätverket om problem kring primärt E-arkiv. Det kom en representant. Stilla undrar jag ju då om övriga myndigheter har löst de problem de under tidigare år förmedlat? Kanske de fått tag i en annan trollstav? Kanske har de viktigare saker att göra än att samverka kring se till att Tryckfrihetsförordningen 2Kap, Arkivlagen, Offentlighet och Sekretesslagen uppfylls? Jag kan i alla fall tycka det är riktigt trist när intresset bevisligen är så obefintligt. Detta var tyvärr inte någon engångsföreteelse utan är en bild som blivit alltmer tydlig de senaste året. Statliga myndigheter i denna region har inte tid, lust att arbeta tillsammans med frågor rörande hantering av digital information.

På hemsidan framgår tydligt varför myndighetsnätverket finns, och den slogan de använder: “Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva.” känns konstig med dagens upplevelse.

Jag skall nu fortsätta mitt engagemang inom Risk och Kris-området för där finns både engagerade och drivande organisationer och företag.

The post Inget problem alltså? appeared first on Erik Borglund.