Erik Borglund

Utvärdering

I vårt projekt Trillion skall vi utveckla en applikation som möjliggör olika former av samverkan mellan polis och medborgare. En komplex och inte enkel tanke. Därför är det viktigt att genomföra tester och utvärderingar.

MIUN kommer genomföra mockup tests av en “mockup” vilket är en delvis fungerande idéskiss av hur applikationen kan se ut i framtiden. Denna mockup kommer utvärderas utifrån att användarperspektiv på bred front i alla medlemmars länder.

Nästa steg är att få till en prototyp som skall kunna testas och det blir en alfa och en beta prototyp. Denna skall inte testas av MIUN men däremot skall vi genomföra ngt som kallas serious games, dvs ett spel där användbarhet av applikationen är i fokus.

 

http://erikborglund.wordpress.com