Erik Borglund

Engagera användare

I det projekt som jag de senaste dagarna har skrivit om TRILLION så skall vi vara med och utveckla teknik för att kunna samverka mellan polis och medborgare och därmed skapa förutsättningar för att lyckas med vad som teoretiskt kallas community policing. En proaktiv trygghetsskapande aktivitet där medborgare och polis arbetar tillsammans med att finna lösningar på olika trygghets och brottsrelaterade problem.

I ett arbetspaket som MIUN är ansvarig för så är en av målen att vi skall skapa engagemang hos slutanvändare. Bland de som är ansvariga kan jag konstatera att det sker med viss trevande ansats och krasst är vi inte riktigt på väg mot ett brett engagemang. Tänk om det vore som i Pokemon GO, där man på några veckor har skapat så mycket communities att det räcker till alla. Vill  du veta något så finns det guidelines och vägledningar av andra som spelar. En av de allra främsta utmaningarna projektet har är att få en så stor spridning på engagemang bland användare att TRILLION verkligen kommer bli något som används.

Mer inspiration från Niantic Inc.