Erik Borglund

Vårdslöshet med hemlig uppgift

Som många noterat de senaste dagarna har det framkommit att Transportstyrelsens GD fick gå i början av året. Det som nu är nytt är anledningen, hon har fått ett strafföreläggande avseende vårdslöshet med hemlig uppgift. Se tex: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/transportstyrelsens-forra-gd-rojde-sekretessbelagda-uppgifter

Hmmm hela bakgrunden visar på hur problematiskt det är rationalisera den offentliga informationsförvaltningen och utan eftertanke outsourca och lägga allt i molnet. Till min glädje så är SÄPO vaksam och verkligen bevakar vad som våra myndigheter gör. Det utbredda slarv med information för att effektivisera och spara pengar kan alltså skada Sverige. För några år sedan innan någon ens kom ihåg vad civilt försvar var kanske det inte varit särskilt problematiskt för många. Men idag när vi igen plötsligt ser ett reellt hot mot vår suveränitet som nation så är det viktigt att skydda vår information.

Bilden av arkivarier som “guardians of trustworthy records” kanske är mer aktuell än någonsin. Dvs det är arkivarien som skall se till att ingen obehörig får möjlighet att lägga rabarber på vår känslig information. I denna artikel så känns det som att den svenska godtroheten eller naiviteten, och även den norska tagit en ny dimension: http://www.bohuslaningen.se/åsikt/ledare/data-om-försvaret-måste-säkras-1.4423700

 

http://erikborglund.wordpress.com