Erik Borglund

Challenges community policing

Första keynote på NGCP lyfter ett antal utmaningar för EUs poliskårer kring community policing. Några tex:

  • Blanda inte ordningspolisuppdraget med community policing
  • Aktivera lokala communities
  • brist på resurser för att leva upp till strategierna
  • Dåligt definierade arbetsbeskrivningar.

Detta är erfarenheter jag och många tidigare poliskollegor kan skriva under på från den svenska närpolisreformen. Dvs i Sverige förstod vi detta under mitten av 1990-talet då närpolisreformen aktiverades. Men! Idag står den första keynote på konferensen om community policing och lyfter erfarenheter som fanns i Sverige för 20 år sedan, på ett sätt som presenteras som ny kunskap.

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att svensk polis får polisforskning som är knuten till verksamheten. Hade detta funnits hade troligtvis studier på närpolisreformen gjorts, och troligen hade paper om “lessons Learned” etc publicerats så att övriga Europa hade kunnat ta del av de erfarenheter som Sverige dragit. Kanske skulle då vi 2017 inte sett att 20 år gamla erfarenheter står listade som utmaningar på en PPT-bild under en keynote 2017.

http://erikborglund.wordpress.com