Erik Borglund

Första dagen NGCP

DÅ var första dagen avklarad av NGCP konferensen om framtidens community policing. Ja vad är då mitt utlåtande. Tyvärr känner jag mig ganska nedstämd och faktiskt ganska besviken. Community policing är det internationella namnet på vad som i Sverige på 90-talet kallades närpolis. Det handlar enkelt om att polisen kan inte själv skapa det trygga samhället som medborgarna önskar utan detta är ett arbete som måste ske i samverkan mellan polis och olika samhälleliga intressenter.

I det horizon2020 projekt som jag är med i har jag aktivt försökt att förmedla behovet av att utveckla tekniker för att skapa förutsättningar kring samarbete. Det är ett arbete som är mer prioriterat än att försöka skapa nya tekniska lösningar som egentligen inte gör annat än att skapa nya sätt att anmäla och rapportera brott. Idag har jag nästan uteslutande lyssnat på hur man byggt, utvecklat och tagit fram en mängd nya tekniker för att rapportera brott. Ingen har pratat om hur man samarbetar, hur teknik kan skapa förutsättningar för samarbete. Hela CSCW fältet känns som ingen ens bryr sig om.

Under dagen fanns dock ett undantag, en tysk professor, en sociolog, som var verkligen kritisk till det som han lyssnat på. Att han saknade just de projekt som ville arbeta med samarbete och inte bara de som kan använda en telefons sensorer på mest kreativa sätt. Han var också kritisk till den naiva syn som allt för många projekt hade på polisarbete. Det är inte action som i TV-serier utan ofta ganska monotont och mindre glamoröst.

Denna bild som jag nu förmedlar har dock en fördel och det är att behovet av forskning har aldrig varit större. Forskning inom digitaliseringen måste våga vara normkritisk och ifrågasätta det som man tar för givet. Att då tillhöra FODI, forum för digitalisering som tar avstamp i digitaliseringen och försöker belysa, förstå, kritisera, granska etc det ur ett brett samhälleligt perspektiv.

I morgon är en ny dag och för tillfället är det största problemet hur blöt jag blir på väg till rummet i en enorm åskskur som sker.

http://erikborglund.wordpress.com