Erik Borglund

NGCP

Det har varit ett tag sedan jag som forskare skrev här. Idag börjar The Next Generation Community Policing (NGCP) International Conference. Vi håller till på Kreta och det har samlats ett 150-tal forskare och praktiker.

Den första keynote från OSCE Thorstein Stodiek pratar om en community policing som vi forskare från MIUN har försökt att föra in i projektet Trillion, dvs det handlar om ett skapande av ett samarbete mellan polis och medborgare. All forskning visar på att skapande av samverkan är helt kritisk för nytta av community policing. Tyvärr har inte alla i vårt projekt samma förståelse för just den samverkan som sker. De tekniska lösningar som Trillion tar fram stöder snarare det mer traditionella reaktivt baserade polisarbetet än att det stödjer samverkan.

Nu kommer Trillion att leverera bra resultat ändå, men vi kommer inte nå till de potentiella mål som jag såg i början av projektet.

När det nu gäller NGCP konferensen skall det bli mycket spännande att delta och lyssna på flera spännande talare. Det kommer finnas möjlighet för samverkan, nätverkande och att knyta nya kontakter.

http://erikborglund.wordpress.com