Erik Borglund

Interreg Sverige-Norge

Projektet GSS3 finansieras av Interreg Sverige-Norge och all information om projektet finns på http://netgss.org . Idag sitter jag som projektledare på svensk sida i Trollhättan då hela Interreg-programmet har kallat till möte kring kommunikation och resultatspridning.

GSS3 har finansierats i tidigare projekt av Interreg och vi har både lyckats och inte lyckats att sprida vårt resultat brett. Projektet handlar om krisövning och i den kontexten är vi välkända och flera aktörer känner till oss, samarbetar med oss. Kanske finaste beviset var det samarbete kring utvärdering av del av övning som vi gjort på uppdrag av MSB både under Barents Rescue men även under en övning i Meråker 2016 då norska Nødnett och svenska Rakel kopplades samman.

Tyvärr har jag också noterat att trots att vi presenterat våra resultat i forskningskanaler så hade vi inte upptäckts och blivit synliggjorda av större Horizon2020 projekt som delvis försöker göra det som vi i GSS3 redan gjort i tidigare projekt. Skall bli intressant att se vad och hur dagen förlöper.

 

http://erikborglund.wordpress.com