Erik Borglund

InterPARES Costa Rica

InterPARES firar 20år och har i samarbete med Universitetet i Costa Rica en konferens där InterPARES trust redovisade delar av sitt resultat.

Jag hade ombetts att berätta hur InterPARES påverkat arkivforskningen vid Mittuniversitet. Medverkan i InterPARES har varit en stor bidragande del i vårt ämnes utveckling och internationella acceptans. Tack vare InterPARES har vi nu ett starkt internationellt nätverk som ger och gett oss enormt mycket.

Min presentation avslutades med att jag beskriv lite kring min tillämpade forskning om document-making i kriskontexten. Efteråt visade det sig att en person i publiken arbetade på den nationella polishögskolan och arbetade med att försöka skapa struktur för just hantering av dokumentation under kriser. Sannolikheten att han skulle vara där är ganska liten, men rätt coolt.

 

http://erikborglund.wordpress.com