Erik Borglund

Lite publiceringar

Trots de utmaningar som samhället ställts inför så kan jag känna en glädje över att två publiceringar nu är möjliga att ta del av.

Dels en artikel som jag fått möjlighet att vara medförfattare på där Charlotte Borgerud utgått från hennes magisteruppsats, den är open access från ARchival Science. Den handlar om öppen forskningsdata och du fiender den här: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10502-020-09330-3.pdf

Det andra är konferensbidraget för ett full paper på iConference 2020 som publiceras av Springer i Lecture Notes in Computer Science . https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-43687-2_50 om man är intresserad av artikeln i fulltext kontaktar man mig.

http://erikborglund.wordpress.com