Erik Borglund

Utsatthet och risker

Igår presenterade Säkerhetspolisen sin “årsbok” inte oväntat fanns det nya hot mot vår demokrati och allt kan jag inte säga kan ordnas med hjälp av kunskap i arkivet. Men en sak som Klas Friberg lyfte under gårdagens pressträff var vikten av informationssäkerhet i tider som dessa. Vi är flera som följer de råd som folkhälsomyndigheten ger kring att försöka arbeta hemma om det går. Med hemarbete ökar också hoten och riskerna med att information som är skyddsvärd enklare kan fångas av andra. De skydd som normalt vi har inom arbetets väggar finns inte hemma, och därför är det angeläget att använda exempelvis VPN.

Arbetet med införande av Ledningssystem för verksamhetsinformation går ofta hand i hand med införande av Ledningssystem för informationssäkerhet. Även om arbetet kanske inte går jättefort så sker det en kontinuerlig ökning i och kring kunskaper om informationssäkerhet och hur man arbetar för att inte fel personer/organisationer skall få tag i informationen. Riksarkivet och MSB har exempelvis gett ut en fantastisk skrift om hur man kartlägger informationen i en organisation. En grund för att kunna klassificera information för skydd, men också för den verksamhetsbaserade arkivredovisningen. Så arkiv och informationssäkerhet är inte så långt från varandra som man kan tro;) Trevlig helg

http://erikborglund.wordpress.com