Erik Borglund

Hack the crisis

Idag börjar hack the crisis ett initiativ att med gemensamma krafter försöka finna lösningar som kan lindra effekterna av Corona-pandemin i världen på både lokal och global nivå. Jag tror inte man kommer använda sig av arkivmaterial för att förstå hur vi agerade under historiska pandemier och andra farsoter. Det skulle vara intressant att ta del av hur man exempelvis hanterade spanska sjukan och om vi där kan lära oss något? Återkommer på måndag med några reflektioner.

 

http://erikborglund.wordpress.com