Erik Borglund

Records-making

I en av de senaste artiklarna jag publicerat med titeln Records-Making During Crisis Management –Rule Based or Discretion Driven? som publicerats i Lecture Notes in Computer Science och presenterades som full paper på iConference 2020, handlar om dokumentation under kriser. Idag är vi mitt i en av vår kanske största kris i modern tid efter andra världskriget. Flera forskare kastar sig ut och försöker samla in data om just krisen, men än har jag inte känt att det varit läge. Att störa i en stab mitt under pågående kris är inte alltid enkelt. Däremot så lyssnade jag idag på Vetenskapsradion mellan 12.00-12.30 om hur Folkhälsmyndigheten arbetar med att jobba med prognoser. MEN! De sista 3 minuterna så berörde de dokumentation. Tyvärr är det återigen en kris som troligtvis inte kommer vara särskilt bra dokumenterad utan mängder med sporadisk data och dokumentation måste man försöka begripliggöra efteråt för att ta del av den dokumentation som finns. Det går såklart, men jag blir återigen stärkt i att den forskning jag som gammal polis med särskild intresse för särskilda händelser och numera professor i arkiv- och informationsvetenskap bedriver är viktig. Vi behöver finna sätt att skapa stöd för dokumentation under kriser. Folkhälsomyndigheten är inte i sitt arbete mer unik än polisen. Tyvärr är ju intresset för att bygga system som skall hantera dokument ganska lågt, inte heller är intresset för att bli bättre på att dokumentera särskilt stort. Mest för att dokumentation tar tid och för att man i vardagen och mitt under krisen inte ser nyttan med dokumentationen. Om forskningen däremot kan visa på nyttan och värdet av dokumentationen så kanske det blir annat.

Vill någon läsa min artikel ovan, så mejla erik.borglund@miun.se så löser vi det:)

http://erikborglund.wordpress.com