Erik Borglund

Arkivutredning

Mitt under brinnande Pandemi så uppmanades “arkivsverige” att svara på remissen kring arkivutreningen “SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. Ett stort antal myndigheter och organisationer svarade på remissen och flera av remissvaren är väldigt omfattande och läsvärda (https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201958-harifran-till-evigheten–en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv/)

Det är med viss nyfikenhet och förväntan kring att förstå hur kulturdepartementet tar sig an remisserna. Kommer vi få en långsiktig arkivpolitik som i enlighet med arkivutredningen blir extremt tungt fokuserad på kulturarvet och kulturarvets digitalisering, eller kommer vi få en mer vågad arkivpolitik? En arkivpolitik som skapar förutsättningar för att arkiv och dess information inte bara blir bidrag till kulturarvet utan även bidrag för andra samhällsnyttiga verksamheter.

Vi är mitt inne i en digital transformation och detta var inte särskilt synligt i arkivutredningens förslag som i december 2019 levererades till kulturministern. Kanske kulturdepartementet och regeringen vågar ta ut svängarna kring framtidens arkivpolitik på ett sätt som gör att arkiv kan utgöra grunden för innovationer och värdeskapande i framtidens Sverige. Många menar att “information är det nya guldet” i så fall är arkiven gruvor som bara väntas på att bli använda.

http://erikborglund.wordpress.com