Arkivutredning

Mitt under brinnande Pandemi så uppmanades “arkivsverige” att svara på remissen kring arkivutreningen “SOU 2019:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”. Ett stort antal myndigheter och organisationer svarade på remissen och flera av remissvaren är väldigt omfattande och läsvärda (https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201958-harifran-till-evigheten–en-langsiktig-arkivpolitik-for-forvaltning-och-kulturarv/) Det är med viss nyfikenhet och förväntan kring att förstå …

Ett unikt morgon-webinar

Den 17 juni kommer jag tillsammans med Ulf Anderson, head of Cyber Security på Telenor Sverige, att hålla ett webinar. Under webinaret kommer vi att diskutera och problematisera de utmaningar som en krisledning och ett stabsarbete som över en dag måste bli digital och distribuerad ställs inför. Ulf kommer att redogöra för hur han och …

Det har aldrig varit viktigare med TF

I den pågående pandemin så ser jag i media med regelbundenhet hur olika myndigheter tänjer på hur vår grundlag (TF) skall tillämpas och vad som gäller kring hantering av allmänna handlingar utifrån både OSL (offentlighet och sekretesslagen) samt AL(arkivlagen). Det senaste märkliga kommer från Folkhälsomyndigheten som plötsligt kommit på att de handlingar (namngivna som minnesanteckningar) …

Liminality

Ibland blir jag som forskare lite pirrig och förväntansfull. Så är det för stunden, trots att situationen med hem-arbete och fysisk distansering är ganska jobbig och påfrestande. Av en slump så fick jag upp ögonen för begreppet liminalitet som är om (så som jag förstår det idag)  ett begrepp inom antropologin som försöker förstå den …

Lägesbilder

Jag hade för ett dygn sedan ett fantastiskt online-möte med ett företag som jag finner gör väldigt spännande och nyskapande saker kopplat till krishantering, krisledning och övning. Vårt samtal handlade om arbete med lägesbilder och informationsdelning. I dessa tider med presentation av den nationella lägesbilden varje dag kl 1400 så är begreppet än mer relevant. …

webbinarer

En vecka är snart till ända. Min forskargrupp FODI dvs forum för digitalisering har genomfört tre stycken webbinarer som totalt attraherade 150 lyssnare. När vi alla tvingas bli digitala och distansera sig fysiskt, så försöker vi att skapa förutsättningar att nå ut med vår forskning på nya sätt. För egen del pratade jag om dokumentation …

Oroande i dessa tider

Jag finner på SVT.se denna artikel som belyser den nu pågående diskussionen kring skyddsutrustning för vårdanställda. Men jag är inte intresserad av själva sakfrågan utan mer vill belysa och diskutera att man raderar från diariet. Det som rör registrering av allmänna handlingar styrs och regleras i 5kap OSL (Offentlighet och Sekretesslagen). Där framgår det i 1§ följande: …

Informationsdelning och lägesbild

Tillsammans med Malin Lintzén (konsult) och Jonas Landgren vid Göteborgs universitet skrev jag en bok om informationsdelning och lägesbild som publicerades 2014. Det var ett resultat av ett flerårigt arbete lett av MSB för att skapa en ny nationell grund för krishantering. Efter ca3 år genomförde jag och Jonas en kortare studie på uppdrag åt …

Föredraget

Föredraget eller föreläsningen som jag pratade om i tidigare inlägg kommer ske den 6/5 kl 09-10.30. Vi kommer använda oss av ZOOM för webinaret och länken är https://miun-se.zoom.us/j/64425320614 Vi kommer vara uppkopplade från 08.30 – 11.00 för att dels tillse att ljud och liknande fungerar men framförallt att om frågorna blir många så skall du …

Ett föredrag – föreläsning om dokumentation under kris

På måndag eller tisdag kommer information om FODI’s kommande webinars under vecka 19-20. Den 4/5 09.00-10.30 kommer jag att prata om “Record-making in situation rooms” – dokument & informationshantering under pågående kris. Temat på föredraget kommer vara dokumentation, dokumenthantering informationsdelning och arbete med att skapa en lägesbild under arbete i krisstab eller liknande temporal organisering. Fokus kommer vara på …