Granskad

Jaha då sitter jag på 19:e våningen på REA 16 Place Charles Rogier i Bryssel för “First year” review i vårt Horizon 2020 projekt TRILLION. Än håller vi tidsschemat så denna rast har inte strukits. Att granskas är en upplevelse. En påläst reviewer och två stycken Program Officers sitter i salen och lyssnar andäktigt på allt …

I en kiosk nära dig men först REVIEW

Idag har jag haft ett inledande möte kring en förstudie jag och Jonas Landgren skall göra kring metodik kring lägesbild och informationsdelning, uppdragsgivare MSB. Jag och Jonas har arbetat tillsammans i olika former sedan runt 2006 och det senaste tunga uppdraget var i MSB -LOS-projekt. Arbete med lägesbild och informationsdelning är vad vi brinner för …

Stab

Stab vad är det? Inom polisen är staben den organisatoriska enhet som sätts på fötter när en särskild händelse sker. Det sistnämnda är enkelt när det händer något som inte kan hanteras av den ordinarie verksamheten, då måste polisen organiseras i särskild ordning. Jag har en förmån att få arbeta med stab och informationshantering inom polisen …

Det som inte får hända händer…

Ibland får man hantera kriser i sin vardag. SÅ var det idag. Den 4:e föreläsningen för Arkiv- och informationsvetenskap C skulle hållas online. De första två föreläsningarna var vårt verktyg Adobe Connect segt som sirap, och det tog 20-30 minuter att komma in. Enligt Helpdesk var det en tillfällig peak vid terminsstart. Idag en bit …

Engagera användare

I det projekt som jag de senaste dagarna har skrivit om TRILLION så skall vi vara med och utveckla teknik för att kunna samverka mellan polis och medborgare och därmed skapa förutsättningar för att lyckas med vad som teoretiskt kallas community policing. En proaktiv trygghetsskapande aktivitet där medborgare och polis arbetar tillsammans med att finna …

Utvärdering

I vårt projekt Trillion skall vi utveckla en applikation som möjliggör olika former av samverkan mellan polis och medborgare. En komplex och inte enkel tanke. Därför är det viktigt att genomföra tester och utvärderingar. MIUN kommer genomföra mockup tests av en “mockup” vilket är en delvis fungerande idéskiss av hur applikationen kan se ut i …

Redo för review?

DÅ var tre dagars möten avklarade och det jag förberett för att presentera fick aldrig plats. Inte är jag bitter för det….:) Skämt å sido så avslutade vi mötet med en diskussion kring vad som vi behöver göra inför vår första review i Bryssel. Flera av de saker jag planerat att lyfta handlade just det …

Rök och kaos

Befinner mig på Piraeus University of Applied Sciences (PUAS) som precis bytt namn från Technological Educational Institute of Pireus. Här har vi ett arbetsmöte i projektet TRILLION. Gårdagen kan sammanfattas som rök och kaos. Vi började dagen med att en av våra partner hade med sig en poliskollega från UK som med pondus av 30-års …

Ta efter min mentor

Efter att fått en bra natts vila har jag läst och funderat på det inspel som på vårt projektmöte kom fram igår, nämligen att förorda möjligheten att vara anonym i det system, den teknologi som projektet skall utveckla. Enkelt så arbetar Trillion med att utveckla teknik och arkitektur för att underlätta samarbete mellan polis (Law …

Kulturkrock

Jag befinner mig i Athen på ett projektmöte för ett Horizon 2020 projekt Trillion. Jag kom direkt in i en het diskussion kring anonymitet och samarbete. Majoriteten av församlingen är övertygad om att samarbete mellan polis och mesborgare är möjligt när man tillåter anonym rapportering. Det är en stark påverkan från forskare från Storbritannien och …