Lagring och kostnader

Morgonen började som vanligt att kolla igenom nyhetsflödet. Kunde konstatera att Computer Sweden hade en spännande artikel på sin första sida: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.641954/lagringen-spranger-alla-granser . Här framgår det att lagringskostnaderna är enorma och att lagringen sker utan en behovsanalys. Som forskare i arkivvetenskap så är värdering en viktig komponent. Arkivvetenskapligt är det dock inte så att värdering (appraisal) har rönt …

Är du arkivarie och vill hjälpa till?

Jag och Göran Samuelsson är på G med en studie om hur arkivarien 2.0 kommer se ut. Frågorna är tänkt att utgöra grunden i en studie där målet är att förstå arkivarien i en modern organisation i relation till övriga professioner som arbetar med information. Vill du vara med så gå till länken http://tinyurl.com/arkivarie och svara på …

Uppdragsutbildning

Kollega Göran och jag är i skogarna utanför Borlänge för 2 dagars uppdragsutbildning med Trafikverket. Att genomföra uppdragsutbildning är ngt vi gjort flera år och med regelbundenhet så får vi förfrågan om vi kan genomföra en uppdragsutbildning. Trafikverket är en spännande organisation som genomgår en mycket intressant förändring av sin informationsförvaltning. Vi som forskare tycker …

Mötesplats Samhällssäkerhet 24-25/11 2015

Mötesplats Samhällssäkerhet 2015 kommer gå av stapeln 24-25 november. Från RCR kommer flera forskare vara med på olika delar i konferensdelen. Jag och Jonas Landgren kommer tillsammans med Ida Johansson & Martin Neldén från Länsstyrelsen i Västerbotten respektive Västernorrland att hålla ett seminarie med titeln: Att veta vad som händer: skall det vara så jäkla svårt? Lägesbilder har …

Nationellt ämneskonferens

Mittuniversitetet och avdelningen för arkiv- och datavetenskap har bjudit in alla universitet och högskolor som bedriver arkivutbildning till vad vi kallar nationell ämneskonferens den 14-15/10. Vi har tidigare haft regelbundna möten bland oss utbildare men de senaste åren har det varit tyst. Vi ser det som viktigt att ämnet som sådant träffas och diskuterar utbildningsfrågor. …

Möte med InfoSys

Forskningen vi bedriver inom arkiv- och informationsvetenskap sker inom en större gruppering, Information Systems Group. Eller som vi kallar oss InfoSys. Jag och mina kollegor är nyss hemkomna från ett lunch – lunch internat i Sollefteå där vi fokuserat bland annat horisontella kriterier, teoretiska grunder för vår forskning och utveckling av master-program. Att mötas tar …

Betygsnämnd

Att vara docent är i en forskares karriär ett viktigt steg. Denna akademiska titel innebär många saker. Bland annat att man får examinera på alla nivåer, från grundnivå till forskarnivå. En docent får också vara huvudhandledare åt doktorander. I den akademiska meriteringen från docent till nästa steg, professor, krävs oftast att man kan visa upp …

Då är höstens Arkiv-event i Västernorrland snart publikt boka in 13/10

Återigen kommer CEDIF att bjuda in på en spännande heldagskonferens i samband med Sundsvall 42. Anmälan kommer snart ut och ni kommer kunna anmäla er. Skillnaden från tidigare år är att vi i år kommer bjuda på både föredrag och en praktiskt inriktad Workshop. Information kommer finnas på http://www.broninnovation.se/Sundsvall42/Konferensveckan-BIG42/ och på http://www.miun.se/cedif Nedan kommer mer information …

Jakten på förändringar och nya lösningar rätt väg att gå?

När kritiken blir för stor kräver man förändring av det nu gällande och förutsätter att problemet är att det är sättet man arbetar på idag och dess grunder och regelverket som är fel. I gårdagens webbsändning tolkade jag att en del av kritiken mot krishanteringssystemet är just att det saknas “rätt” regler, tydlighet, och liknande …

KISS!

Igår satt jag och lyssnade i efterhand på den webbsändning som MSB hade där de presenterade det regeringsuppdrag de fått som en följd av skogsbranden 2014. Det var uppenbart att det kommit fram kritik mot den svenska krishanteringsförmågan. Glädjande i denna presentation var att det var viktigt att lära sig av tidigare händelser, vilket är …