En av 174

Vi skriver forskningsansökningar mest hela tiden med förhoppningen om att kunna förverkliga idéer som vi värkt fram under viss möda. Tid tar det också. Även om vi är medvetna om att konkurrensen är hård så tror och hoppas vi på att just våran idé och projekt är bland de som blir finansierade. I slutet av …

Tillämpad forskning och tredje uppgiften

Viktigt ja visst, men vad menar vi egentligen? Och är det viktigt för all forskning? Jag har sedan jag började på Mittuniversitetet för 17 år sedan brottats med hur olika man kan se på frågan om tillämpad forskning. Själv har jag hela tiden haft fokus på naturvårdsforskning – både under min tid på Umeå Universitet …

En sorgevisa över den förlorade nyckelbiotopsinventeringen

Nyckelbiotopsinventeringen har varit ett central verktyg för att identifiera värdefulla skogsområden sedan 90-talet och bidragit till att avsevärt öka kunskapen om var i skogslandskapet naturvärden är belägna. Nyckelbiotoperna blev tidigt en av ryggraderna i den skogscertifiering som också utvecklades under 90-talet – en certifiering som skapade ett frivilligt marknadsinstrument där certifierade markägare fick möjlighet att …

Vykortsbild med känsla

En besk brygd serverades oss igår. I e-posten som anlände från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stod nämligen det lilla engelska ordet ”not”. Vilket innebär att vår ansökan om ”Berättelser om det moderna. Identitetsformering i vykortspraktiker i Sverige 1900–1920” inte får gå vidare till andra chansen. Det blev alltså tvärnit i första ansökningsrundan. Men vi var i …

“Vi kom på månda.”

Vykort. Det är väl bara en hälsning man skickar när man är ute och reser? Det trodde i alla fall jag innan jag mötte vykort från tidigt 1900-tal. “Vi kom på månda.” är det korta och koncisa meddelande som Mildred har skickat till fru Jenny i Vivstavarv, Timrå kommun. Inte helt olikt dagens sms. Det …

”Man skrifver vykort”

Om vi inte kände till titeln på fotot ovan skulle det vara svårt att räkna ut vad de två personerna på bilden håller på med. Men titeln ”Man skrifver vykort” avslöjar varför mannen behöver använda sitt knä som skrivstöd, medan kvinnan istället tar väggen till hjälp. Helt enkelt för att skriva vykort. Fotot är taget …

Några frågor om politisk kommunikation

Här finns en liten enkät där ni som framtida journalister kan dela med er om hur ni ser på politik och kommunikation: Enkät

Journalistiken och mediernas makt

Nu finns föreläsningarna från DEMICOMs forskningsdag ”Journalistiken och mediernas makt” på UR’s webb. Föreläste gjorde Lars Nord, Lottie Jangdal, Mats Hyvönen, Sara Ödmark, Jonas Harvard och Kajsa Falasca. Se det här! http://urplay.http://urplay.se/Produkter/192108-UR-Samtiden-Journalistiken-och-mediernas-makt-Nya-medievanor-och-nygamla-effekterse/Produkter/192108-UR-Samtiden-Journalistiken-och-mediernas-makt-Nya-medievanor-och-nygamla-effekter

Representation of Poverty in Late Medieval Vernacular Sermons

On December 15, Phd candidate André Ahrling from Mid-Sweden University will present his project on the image of poverty. “What is poverty? Modern man does not have a coherent view of poverty and neither did Medieval man. Poverty, both for the medieval and modern man, is more than just an aspect of the social world; …

Blot-Sven. The question of the presence of a Pagan Resistance in Late 11th Century Sweden

On October 20, 16.00, Daniel Sävborg, University of Tartu and Fredrik Charpentier Ljungqvist, Stockholm University, will present their research on the Swedish king Blot-Sven and the resistance against Christianity. “For a long time the predominant view among scholars was that the conversion of Sweden, especially Svealand, took place relatively late in a Scandinavian context, and …