Fans of leading mountain resorts

  Yesterday I had the opportunity to meet with the destinations of Leading Mountain Resorts of the World in Åre and present my research on travelling fans and fandoms. After my presentation we were able to discuss the future of destination marketing and development and the importance of finding and understanding fans of destination brands. …

Forskning och affärsnytta: ENTER & Åre

Nyligen hemkommen från ENTER-konferensen känner jag mig nöjd och förväntansfull inför vår framtida forskning inom e-Turism! Konferensen, som samlade 250 akademiker och praktiker och som också firade 20 års jubileum, erbjöd en kombination av bakåtblickande och framtidssscenarios & trender. Det verkar finnas ett outtömmligt behov av mer kunskap inom området vilket ju för en forskare känns som …