Lärare som ledare 10: Lärares och rektorers ledarskap

Som togs upp i blogginlägget Lärare som ledare 8 domineras i dagsläget den statliga styrningen av skolan av centraliserad resultatstyrning. Detta öppnar för en lärarroll där prov- och testresultat, betyg etc. står i förgrunden för det vardagliga arbetet. Att uppnå resultat förutsätter självfallet att någon form av pedagogisk process genomförs, och den samlade problematik som lärare därmed har …

Stolpe ut

Terminen drog igång med en riktig rivstart och plötsligt var det studenter över hela campus. Härligt att se förutom den dagen jag gick rakt in i en stolpe. Det tjongade till något förfärligt och stolpen for i backen. Jag fick en ordentlig smäll i skallen och stapplade mot en av mina kollegor som tog emot …

Lärare som ledare 8: Lärares kombinerade klassrums- och skolorienterade ledarskap

Dagens i huvudsak resultatstyrda skola öppnar för en lärarroll där prov- och testresultat, betyg, kvalitetskontroll etc står i förgrunden för det professionella yrkesutövandet. En konsekvensanalys av vad den resultatstyrda skolan innebär för läraryrket, leder emellertid inte enbart fram till slutsatser om vad lärare (enligt gängse marknadsterminologi) förväntas leverera till samhället. Väl så väsentliga i sammanhanget är de processer som …

Vikingaskepp – en tillgång för Sverige

nget annat land har så goda förhållanden för vrak av träskepp som Sverige med Östersjöns bräckta vatten. Ingen annanstans finns heller så många vikingatida skepp liggandes på havsbotten. Men i Sverige görs ingenting för att ta tillvara på denna kulturskatt och göra sig till världsledande. I Norge och Danmark finns museer med skepp, i Oslo …

Lärare som ledare 7: Karismatiskt ledarskap

Enligt ordboken betyder karisma ungefär lyskraft. Ett karismatiskt ledarskap bottnar i att dominans och maktutövande i väsentliga avseenden grundas på ledarens personliga utstrålning.      I en essä i Dagens Nyheter den 22 oktober 2011 fångar Lena Andersson in några betydelsefulla aspekter av karismatiskt ledarskap. Som exempel lyfter hon bl.a. fram Carl Bildts förmåga att med …

Det behöver inte vara fult för att det är stökigt

I mitt senaste inlägg skrev jag att jag var inne i den bästa tiden som en doktorand kan vara, och om det inte vore för vädret och fisket skulle det nog vara ganska nära sanningen. Solen (som faktiskt tittar fram då och då), värmen (som ibland överstiger 10 grader) och fisken (som ännu i år …

Lärare som ledare 6: Björklund kontra Lgr 11 om lärares ledarskap

Peter Tillbergs berömda 70-tals målning Blir du lönsam lilla vän är en slagkraftig illustration av katederundervisning som arbetsform. Konstverket föreställer en mellanstadieklass med elever utplacerade i enlighet med klassrummets sedvanliga fysiska anatomi. De väl disciplinerade elevernas uppmärksamhet är (med ett undantag) riktad mot en upphöjd men osynlig lärarauktoritet. I DN-inlägget den 13 mars 2011 talar, …

Lärare som ledare 5: Ett debattinlägg om lärares ledarskap

Utbildningsminister Jan Björklunds utspel i Dagens Nyheter den 13 mars 2011 att “… den under lång tid förhatliga ‘katederundervisningen’ måste återigen bli vanligare i svenska klassrum”, uppmärksammar frågan om lärares självständighet att leda klassrumsarbetet. I en vidare mening har detta med lärares ledarskap och professionalism att göra. Ett professionellt yrkesutövande vilar bl.a. på att omvärlden …

Yoga i skolan – religiös infiltration eller harmlös avslappning?

I förra veckan meddelade DN att en skola på Östermalm i Stockholm hade blivit anmäld till skolinspektionen för att de hade låtit eleverna delta i yogaövningar med inslag av mantra under lektionstid (http://www.dn.se/sthlm/skola-anmald-for-yoga-undervisning). Företeelsen är intressant ur flera aspekter, dels hur skolan ska förhålla sig till religiösa praktiker i allmänhet men också hur det religiösa …

Populärkulturens möjlighet att förleda barn och ungdomar

I veckan som gick hade jag förmånen att få prata med 3c i Årstaskolan i Stockholm om den fornnordiska religionen. Intresset var stort och ivriga elever hade händerna i luften nästan hela tiden. Allra populärast var myterna förstås. Hur gick det till när Höder sköt Balder? Varför gjorde Loke så konstiga saker, som att klippa …