Stoppa utvisningar till Afghanistan

Idag är det dags för min senaste krönika i Borås Tidning. Temat för den är varför argumentet ”ett nej måste vara ett nej” – så som det ofta används i flyktingdebatten – inte alltid är ett hållbart argument. I krönikan … Läs mer →

webbinarer

En vecka är snart till ända. Min forskargrupp FODI dvs forum för digitalisering har genomfört tre stycken webbinarer som totalt attraherade 150 lyssnare. När vi alla tvingas bli digitala och distansera sig fysiskt, så försöker vi att skapa förutsättningar att nå ut med vår forskning på nya sätt. För egen del pratade jag om dokumentation …

Oroande i dessa tider

Jag finner på SVT.se denna artikel som belyser den nu pågående diskussionen kring skyddsutrustning för vårdanställda. Men jag är inte intresserad av själva sakfrågan utan mer vill belysa och diskutera att man raderar från diariet. Det som rör registrering av allmänna handlingar styrs och regleras i 5kap OSL (Offentlighet och Sekretesslagen). Där framgår det i 1§ följande: …

Ny artikel om medieförtroende

Under de senaste åren har frågan om förtroendet för nyhetsmedierna blivit allt viktigare. Det beror inte bara på att konkurrensen om människors uppmärksamhet har blivit allt hårdare, utan också på att de utmanas allt mer av olika politiskt färgade medier, … Läs mer →

Informationsdelning och lägesbild

Tillsammans med Malin Lintzén (konsult) och Jonas Landgren vid Göteborgs universitet skrev jag en bok om informationsdelning och lägesbild som publicerades 2014. Det var ett resultat av ett flerårigt arbete lett av MSB för att skapa en ny nationell grund för krishantering. Efter ca3 år genomförde jag och Jonas en kortare studie på uppdrag åt …

Föredraget

Föredraget eller föreläsningen som jag pratade om i tidigare inlägg kommer ske den 6/5 kl 09-10.30. Vi kommer använda oss av ZOOM för webinaret och länken är https://miun-se.zoom.us/j/64425320614 Vi kommer vara uppkopplade från 08.30 – 11.00 för att dels tillse att ljud och liknande fungerar men framförallt att om frågorna blir många så skall du …

Ett föredrag – föreläsning om dokumentation under kris

På måndag eller tisdag kommer information om FODI’s kommande webinars under vecka 19-20. Den 4/5 09.00-10.30 kommer jag att prata om “Record-making in situation rooms” – dokument & informationshantering under pågående kris. Temat på föredraget kommer vara dokumentation, dokumenthantering informationsdelning och arbete med att skapa en lägesbild under arbete i krisstab eller liknande temporal organisering. Fokus kommer vara på …

Användare/användning

Inom arkivvetenskapen har användare varit ett ganska ointressant område att beforska. Man har snarare studerat användningen av handlingar/verksamhetsinformation och ägnat ganska liten förståelse för just användaren. I modern tid är det enkelt att vi får ett starkt fokus på en klassisk användare ur ett IT-perspektiv som oftast fokuserar på den som använder systemet i fråga. …

Records-making

I en av de senaste artiklarna jag publicerat med titeln Records-Making During Crisis Management –Rule Based or Discretion Driven? som publicerats i Lecture Notes in Computer Science och presenterades som full paper på iConference 2020, handlar om dokumentation under kriser. Idag är vi mitt i en av vår kanske största kris i modern tid efter andra världskriget. Flera …

Ny krönika: har Sverige råd med SD?

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. Ämnet för den är om Sverige verkligen har råd med Sverigedemokraterna. Bakgrunden är ganska enkel: Sverigedemokraterna och de som sympatiserar med dem brukar ofta hävda att Sverige inte har råd med invandring … Läs mer →