Accountability

Accountability är en av de centrala funktionerna som verksamhetsinformation kan bidra med (allmänna handlingar för det offentlig). Men i verksamhetsinformation och i arkiven finns det stor erfarenhet och kunskap som inte alltid beaktats. Jag ser med viss frustration hur vi i utvärderingar av tidigare kriser ser återkommande strukturella problem och utmaningar som listas som erfarenheter, …

Utsatthet och risker

Igår presenterade Säkerhetspolisen sin “årsbok” inte oväntat fanns det nya hot mot vår demokrati och allt kan jag inte säga kan ordnas med hjälp av kunskap i arkivet. Men en sak som Klas Friberg lyfte under gårdagens pressträff var vikten av informationssäkerhet i tider som dessa. Vi är flera som följer de råd som folkhälsomyndigheten …

Förundran i Corona-tider

I dagens DN står det en lista på 13 forskare från ett antal discipliner som kräver större öppenhet från Folkhälsomyndigheten avseende deras beslut. Man argumenterar för att då kan fler forskare bidra och vi då skall fatta klokare beslut. Att en myndighet kan göra fel och i efterhand få kritik och/eller få försvara sig offentligt …

iConference 2020

iConference är konferensen som organiseras av sammanslutningen av iShools. I år skulle den gått i Sverige och arrangerats av Högskolan i Borås och Oslo Metropolitan University. På grund av Corona-viruset fick konferensen ställas in. På mindre än 2 veckor har arrangörerna ordnat och fixat så att konferensen går helt online och alla presentationer kan genomföras. …

Lite publiceringar

Trots de utmaningar som samhället ställts inför så kan jag känna en glädje över att två publiceringar nu är möjliga att ta del av. Dels en artikel som jag fått möjlighet att vara medförfattare på där Charlotte Borgerud utgått från hennes magisteruppsats, den är open access från ARchival Science. Den handlar om öppen forskningsdata och …

Krisforskare i dessa tider

Vårt samhälle står mitt i en mycket svår situation, där vi dagligen ställs inför nya utmaningar både i vårt yrkesliv och personligt. Det är då lite speciellt att vara krisforskare. I mitt nätverk finns det ett antal forskare som nu försöker få tag i personer som på olika sätt är inblandade i krisen och genomföra …

Ny krönika: public service stärker demokratin

Idag var det dags för min tredje krönika i Borås Tidning. Den här gången handlar den om public service. Kritiken mot public service har blivit allt mer högljudd, men ser man till vad forskning visar så stärker public service demokratin. … Läs mer →

InterPARES Costa Rica

InterPARES firar 20år och har i samarbete med Universitetet i Costa Rica en konferens där InterPARES trust redovisade delar av sitt resultat. Jag hade ombetts att berätta hur InterPARES påverkat arkivforskningen vid Mittuniversitet. Medverkan i InterPARES har varit en stor bidragande del i vårt ämnes utveckling och internationella acceptans. Tack vare InterPARES har vi nu …

En av 174

Vi skriver forskningsansökningar mest hela tiden med förhoppningen om att kunna förverkliga idéer som vi värkt fram under viss möda. Tid tar det också. Även om vi är medvetna om att konkurrensen är hård så tror och hoppas vi på att just våran idé och projekt är bland de som blir finansierade. I slutet av …

Ny krönika: Sverige behöver invandring

Idag är det dags för min andra krönika i Borås Tidning. Temat den här gången är att den pågående svartmålningen av invandring och invandringens påverkan på Sverige saknar fog, att invandring tvärtemot vad som ofta påstås numera bidrar till att … Läs mer →