Ett riktigt universitet, med plats för konstiga studier. Om mänsklig kultur till exempel.

All forskning och alla studier ska vara nyttiga och mänskligheten till fromma. Det kan jag absolut hålla med om, men nyttigheten och mänsklighetens användning är inte nödvändigtvis mätbart i pengar och ibland kanske inte tydligt alls till en början. I dagens SvD http://www.svd.se/kultur/inga-argument-biter-pa-siffror_7179715.svd diskuteras just detta. Varför har det blivit fult att vilja plugga för kunskapens …

Lärare som ledare 3: Lärare som chef och/eller ledare

Chef och ledare är ett begreppspar som återkommer frekvent i olika ledarskapsteorier. Chefskap vilar på en formell maktbas som innebär att chefen innehar en hierarkisk position som vanligtvis innebär ett arbetsgivaransvar. Positionen ger chefen mandat att påauktoritär och legal grund styra ett antal underordnades prestationer, och att värdera deras och organisationens arbete. Ledarens maktbas vilar däremot på auktoritativa grundvalar som t.ex. kan ta sig …

Tjuren Ferdinand

Nu har psykologiämnet på Mittuniversitetet producerat sin första doktor. Doktor Johanna Thomtén. Det är någonting stort att vara med om när en nära kollega och vän disputerar. Allt som får sitt utlopp denna dag – alla år av slit, prestation och prestationsångest, kreativitet och kunskapsinhämtande som ska pressas genom nålsögat på bara ett par timmar. …

En skål med spagetti

Ju mer man vet dess mindre förstår man.                                                                  Lao Tze. När man är doktorand förväntas man, förutom att lära sig forska, även att läsa egna kurser. Just nu går jag en specialistkurs i funktionell neuroanatomi för hjärnforskaren Björn Merker, och det är precis som det låter – SVÅRT! men mycket roligt. Man tror att …

En makalös manick

  Det ni ser på bilden är i särklass den mest fascinerande, komplexa och makalösa kreation som existerar i universum – Älghjärnan. Nej, jag menar förstås den mänskliga hjärnan, men denna fina älghjärna var ett fullgott substitut. Många av er kommer antagligen att sälla er till den majoritet som tycker att det ser makabert ut, …

Lärare som ledare 2: Lärares ledarskap snarare än pedagogiskt ledarskap

Påståendet att lärares undervisning och organisering av elevers lärande förutsätter ett aktivt ledarskap är väl närmast en truism. Trots – eller på grund av – detta är ledarskap ett inte särskilt framträdande område inom lärarutbildning/fortbildning, eller något som får diskussionsvågor att gå höga på debattsidor och i skolors personalrum     Det tämligen bristfälliga intresset inom …

Lärare som ledare 1: Ny bok under utgivning

Efter att i 13 blogginlägg nött, blött och stött några (förhoppningsvis väsentliga) aspekter av den problematik som har med skolans mångtydiga uppdrag att göra, kommer jag att i ett antal inlägg som följer ta upp området lärare som ledare.      De kommande texterna bottnar i och är inspirerade av en antologi med titeln Lärare som ledare – …

Skolans uppdrag 13: Sammanfattning av blogginläggen 1-12 om skolans uppdrag

Jag avslutar här serien av korta texter om skolans uppdrag med en sammanfattning av de tidigare utlagda tolv blogginläggen som behandlar detta tema. Nedan angivna siffror med fet stil inom parentes hänvisar till vilket eller vilka av de tidigare inläggen om skolans uppdrag (det första lades ut i aug. 2011)  som textavsnittet knyter an till.     …

Fruktans ansikte

( in English, below) Det finns de som menar att man brukar syssla med sådant som man är dålig på, och jag måste säga att jag är riktigt dålig på spindlar. Det ni ser på bilden är inte en cool och avslappnad Anna som leker med sitt husdjur. Nej, det är en mycket spindelrädd kvinna …

Skolans uppdrag 11: Skolan som institution – en hörnpelare i samhället

Med skolans uppdrag avses allmänt uttryckt de förpliktelser som staten ålägger skolan som institution att genomföra. Begreppet institution står enligt ordboken för etablerad inrättning. En under senare årtionden uppmärksammad institutionsforskare är Douglass North som i mitten av 1990-talet tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Han driver tesen att stabila institutioner är av avgörande betydelse för en fungerande samhällsstruktur; historiskt …