Anders Fällström

Julhälsning 2021

Tiden rinner verkligen iväg.Sedan Anna-dagen den 9 december sprider sig en doft av lut genom hus och stugor. Snören, papper och lackstänger trängs med sparkar och lovikavantar, sparkarna har nyputsade medar och julkärvarna hänger där utanför fönstren. Ja, när man sluter ögonen kan man ju drömma om att det är så det ser ut, men …

Anders Fällström

Värdefullt att ha kompetenta kommunikatörer

I veckan publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet som avhandlade det faktum att antalet kommunikatörer på svenska universitet har ökat. Innehållet i debattartikeln behöver såväl kommenteras som balanseras, därav detta blogginlägg. Att utmåla kommunikation och kommunikatörer som ett ”hot mot demokratin” och att anklaga kommunikatörer för att bidra till en tystnadskultur stämmer verkligen inte överens …

Kicki Strandh

Barnens universitet ska göra barn nyfikna på utbildning och forskning

Sedan ett drygt år tillbaka har ALP-projektet Barnens universitet varit igång. Pandemin till trots så pågår flera olika aktiviteter. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på Mittuniversitetet i syfte att öka intresset för högre studier i våra regioner bland våra yngre medborgare. I våra två regioner finns det framförallt i de …

Håkan Wiklund

Internationaliseringens balansakt mellan samverkan och konkurrens

Internationaliseringen av högre utbildning och forskning har kommit att genomsyra agendan för alltfler universitet runt om i världen, så även i Sverige. Idag förstärks forskningens internationella karaktär genom globala utmaningsdrivna agendor och nya gränsövergripande samarbeten som i sin tur smörjs med ökade volymer av internationella forskningsmedel. Inom dagens Bolognaanpassade utbildning arbetas flitigt med att stimulera …

Anders Fällström

Något helt annat – skönhet!

Den här ledningsbloggen innehåller ju allt som oftast nyheter om saker som är på gång vid universitetet, nationellt eller internationellt. Ofta kan det kanske rymmas under paraplyet ”forsknings- och utbildningspolitik”. Så är väl tanken och så ska det väl också vara, men kanske kan man någon enstaka gång få kapa bloggen och skriva om något …

Lotten Glans

Är doktoranderna och forskarutbildning i gränslandet?

I onsdags deltog jag tillsammans med ytterligare några personer från Mittuniversitetet i en konferens som arrangerades av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) med rubriken: Forskarutbildning i gränslandet: i gränslandet utbildning och forskning, student och anställd. Det var en intressant och givande digital konferens med drygt 250 deltagare från universitets- och högskolevärlden. Programmet och presentationerna kommer …

Lotten Glans

Hur mår studenterna?

I mitten av mars 2020 fick högskolor och universitet beskedet att vi rekommenderades övergå till distansläge. För Mittuniversitetet har vi haft drygt ett år av coronaanpassad campusverksamhet. Det finns anledning att göra reflektioner över hur det har gått, vad vi har gjort och vad vi kan göra bättre i framtiden. Vad har vi lärt oss? …

Anna-Lena Perdahl

ALP-medel

För cirka tre år sedan togs beslut om att inrätta de s.k. ALP-medlen (allmänna lärosätesprojektmedel). Fram till dess hade medel kunnat sökas ur rektors strategiska resurs för projekt och verksamheter av varierande omfattning och innehåll. Alltifrån mindre summor för konferenser till mer stora utvecklingsprojekt. Någon strukturerad väg för att söka dessa medel eller allmän kännedom …

Victoria Sjöbom

Varför har du svarat på medarbetarenkäten? – Eller, det kanske du inte har gjort? Varför skulle du det egentligen?

Det här blogginlägget kommer inte att vara ett hurtfriskt HR-chefs-inlägg om det fantastiska med medarbetarenkäter utan mer en inblick i mina åsikter om frågan. Om jag får gissa, och det får jag eftersom det är mitt inlägg, tror jag det finns lika många vetenskapliga undersökningar som kan påvisa hur svårt det är att dra slutsatser …

Kicki Strandh

Sundsvalls väg framåt

Sedan i höstas deltar Mittuniversitet i Sundsvalls kommuns utvecklingsarbete ”Sundsvalls väg framåt”. Bakgrunden till arbetet är den strukturomvandling som Sundsvall genomgår. Den strukturomvandling som kommunen trodde skulle ta tre till fem år tar nu istället tre till fem månader på grund av Coronakrisen. Under två veckor i augusti 2020 lades 1 000 varsel i Sundsvall. Därför …