Anders Fällström

Nya sidor om forskning!

Alla vet att forskare forskar och att det till stor del sker på våra universitet och högskolor. Det är något vår omvärld har god kunskap om. Vad som inte alltid är lika känt är vad det forskas om. I dag lanseras Mittuniversitetets nya forskningssidor som är ett försök att nå ut med forskningen till en bredare publik.

Forskningskommunikation är ett vitt och brett begrepp som innefattar allt från bibliotekets spridning av vetenskapliga artiklar till skolbarn som under lekfulla former testar våra lab-miljöer. Under begreppet samlas också populärvetenskapliga föreläsningar, radiointervjuer, debattartiklar, pressmeddelanden och tv-kanalernas morgonsoffor. Det kallas ofta tredje uppgiften, det lagstadgade krav som ålägger oss forskare att sprida och nyttiggöra vår forskning. Tro nu inte att detta är en börda, utan det är själva essensen av vår verksamhet. För vad vore forskning värd om den inte kom till nytta? Dessutom ställer våra  finansiärer allt oftare krav på att vi redan vid projektstarten planerar hur vi sprider vår forskning så att den skapar nytta i samhället. Väl utförd och väl kommunicerad forskning kan alltså vara faktorer som avgör om forskare får fortsatta forskningsmedel eller ej när det är dags för ny ansökan.

På våra nya forskningssidor vill vi sprida redaktionellt material mot en bredare målgrupp, till allmänheten om man så vill. Där kommer besökarna att hitta nyheter och artiklar på svenska och engelska från Mittuniversitetets alla verksamheter. Forskningssidorna kommer också att vara basen för vidare spridning i sociala medier. Det du ser nu är starten på ett levande projekt som utvecklas i takt med att forskningen framskrider. Vår förhoppning är att presentera vår forskning på ett så intresseväckande sätt att vi ökar intresset för vår forskning hos allmänhet, näringsliv, samarbetspartners, finansiärer och bland våra egna kollegor på lärosätet.

Är du forskare på Mittuniversitetet och vill vara med? Skicka ditt tips till nyheter@miun.se . Det är viktigt att redaktionen för sidorna får tips på viktiga forskningresultat, nya projekt eller annat spännande som händer.

Med detta välkomnar jag er alla till våra nya sidor, miun.se/forskning