Anders Fällström
Anders Fällström

Nytt år och ny ledning.

Så har då ett nytt år gjort sitt intåg i historien. Vi skriver 2018 och jag hoppas att vi alla fått ha jul- och nyårshelger som i så stor utsträckning som möjligt varit precis vad vi önskat. Några av oss är kanske lediga ytterligare några dagar, medan andra jobbat de flesta mellandagarna. Oavsett det, så dröjer det i alla fall inte länge förrän vi alla är igång i mer eller mindre normala rutiner igen. Något som också brukar kunna kännas riktigt skönt.

För vår del, oss som arbetar och studerar vid Mittuniversitetet, innebär det nya året också att vi har en ny universitetsledning. Rektor, två prorektorer, en universitetsstrateg och en förvaltningschef ska som ledning hitta sina nya roller. I ledningsgruppen ingår också HR-chef och kommunikationschef. Till denna ledning ska det knytas bl.a. ett ledningsråd (med dekaner och överbibliotekarie), utbildnings- och forskningsråd och en utvecklingsfond (som vi kommer att återkomma till senare). Det mesta har vi berättat om i slutet av hösten, men även om vi vet ganska väl hur allt är tänkt, så kan vi inte förvänta oss att allt ska vara på plats redan nu. Det första som kommer att ske är att den nya ledningen (som ju faktiskt blev klar så sent som i mitten av december) träffas, lär känna varandra och diskuterar fram hur de olika organen ska fungera. Ledningsrådet är på ett sätt det enklaste. Utbildnings- och forskningsråden kommer det nog att dröja en eller ett par månader tills de har sina första möten och utvecklingsfonden hoppas jag vi kan berätta mer om inom någon månad. Jag tycker det känns väldigt roligt och framförallt bra för universitetets utveckling med den nya ledningen och den nya ledningsstrukturen och jag ser verkligen fram emot att får arbeta nära Mats, Eva, Anna-Lena, Håkan, Kicki och Victoria. Äntligen har vi en universitetsledning som har en jämn fördelning av kvinnor och män. Förhoppningsvis kommer vi under våren också att se att den här bloggen omvandlats från rektors blogg till en ledningsblogg, där vi alla kommer att skriva. Troligen med lika ojämn frekvens som jag hittills skrivit.

Jag skulle också vilja säga några korta ord om det värdegrundsarbete vi påbörjade vid senaste chefsforumet och då egentligen mest om min egen syn på vad jag tycker är viktigt i både ledarskap och medarbetarskap.
Jag har vid i princip alla tillfällen då jag träffat personal i olika grupperingar, från ett chefsforum innan jag ens börjat formellt, via personalmöten och inspirationsdagar till det senaste chefsforumet alldeles före jul, betonat vikten av en god arbetsmiljö, ett gott klimat, hur vi bemöter varandra och att alla som anställts vid Mittuniversitetet gjorts det för att de är en viktig kugge i vårt arbete med att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet. Utan professorer blir det knepigt att bedriva den forskning vi vill, men lika knepigt blir det utan handläggaren på förvaltningsavdelningen, avdelningschefen eller HR-experten, bara för att nämna några. Detsamma gäller vår utbildning såklart. Jag är ganska övertygad om att den nya universitetsledningsgruppen därför kommer att diskutera en del olika satsningar på alla typer av personalgrupper framöver.

Just det här med bemötande är tyvärr mycket svårare än vi kanske tror. Självklart ställer alla upp på och pratar om att vi ska ha ett gott bemötande gentemot varandra och gentemot våra studenter och externa partners. Samtidigt verkar vi ibland ha så svårt att se hur visjälva agerar och förhåller oss. Tyvärr har vi fått signaler om att det bara strax före jul återigen förekommit fall där personer blivit illa behandlade då de egentligen bara gjort sitt jobb och framfört sådant de ”varit tvungna” att framföra. Jag tror att vi alla behöver tänka efter hur vi beter oss mot varandra och ju ”högre position” eller mer ”makt” vi har, desto viktigare blir det att vi tänker efter innan vi talar och handlar. Detta hur mycket vi än tror att vi uppför oss väldigt bra och klokt. Ska vi kunna utveckla Mittuniversitetet till det jag hoppas det ska bli, är det A och O att var och en som jobbar här, var och en av våra studenter och andra som vi samarbetar med känner sig trygga och känner en glädje i att gå till jobbet, sina studier eller att samarbeta med oss. Ett extra ansvar faller naturligtvis på oss som på ett eller annat sätt är ledare.

När det gäller ledarskapet vid vårt universitet, så skulle jag vilja nämna några få ord som är grunden till de värderingar jag tycker är viktiga vid universitetet. Jag vill se ett ledarskap som innebär stor frihet inom vissa givna ramar. Tillit måste vara det kanske viktigaste ledordet. Vi måste lita på varandra och ska inte behöva ägna oss åt onödig kontroll. Om universitetet ska kunna utvecklas väl måste vi ta till vara på och uppmuntra alla goda initiativ och idéer som finns hos de flesta individer och på alla nivåer (det är för övrigt här den nya utvecklingsfonden är tänkt att komma in). Ska vi göra det måste vi ha en kultur som bygger just på tillit och stor frihet för våra ledare. Det måste vara tillåtet att ”prova nytt”, vilket också innebär att det måste vara tillåtet att misslyckas. Ingen ska sitta och vänta på ”order” eller ”uppgifter” uppifrån. Problem kommer vi alltid att stöta på, men om vi så långt som möjligt kan se dessa som utmaningar och något som, när vi lyckas lösa dem, ofta gör att vår utveckling tar ett extra stort steg framåt, då har vi kommit en lång bit på väg. Ett sista ord som är kittet mellan allt detta är kommunikation. Utan en god kommunikation och informationsspridning kommer vi heller inte långt. Detta kommer både jag och många andra att återkomma till flera gånger framöver och då kanske lite mer utvecklat.

Så får jag önska alla en riktigt god fortsättning på det nya året. Ett år som hos oss förhoppningsvis kommer att vara fyllt av god utveckling, nya idéer, gott bemötande, stor tillit och frihet och initiativuppmuntran! Ett år då vi också får lära känna varandra ännu bättre. Något som ofta också är en förutsättning för en god utveckling.