Anders Fällström

Strategiarbetet

I tisdags hade vi årets första styrelsemöte och strategiarbetet var en punkt på agendan. Vi presenterade arbetet så här långt och kunde glädjande konstatera att 500 medarbetare vid olika tillfällen och på olika sätt deltagit och bidragit i arbetet hittills. Ni har bidragit både med er tid och ert engagemang, stort tack för det! Att fånga och förvalta alla goda idéer och perspektiv, och att analysera och prioritera dessa i något som dessutom ska vara ett kort, lättillgängligt dokument som vi alla ska jobba utifrån, har varit och kommer att bli en stor utmaning. Alla kommer inte att känna igen sig i formuleringarna i slutdokumentet och vi behöver göra prioriteringar och vägval under vägen, men slutprodukten kommer att vara summan av allas bidrag och vi ska göra vårt yttersta för att synliggöra den röda tråden som leder fram till resultatet.

Vårt uppdrag, vilken roll vi har och syftet med vår verksamhet har varit en viktig utgångspunkt i arbetet hittills. Många diskussioner i workshops samt i strategiarbetets referensgrupp har kretsat frågan ”varför”. Varför ska vi bedriva internationaliseringsarbetet, vilka effekter ska vårt arbete få utanför vår verksamhet och vilket värde vill vi skapa? Om vi är överens om det tror jag att vi har goda förutsättningar att göra de förändringar och förbättringar som behövs för att ta nästa steg. Vår vision visar våra övergripande prioriterade områden – Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet. Vad visionen innebär mer konkret och vad den ska betyda för verksamheten jobbar vi i skrivande stund med. Den återkoppling styrelsen gav oss handlade bland annat om att synliggöra var vi är idag, vilket är vårt nuläge och vart ska vi, hur ser det ut när vi är framme. Just vart vi ska önskade styrelsen också lite skarpare och kanske mer visionära skrivningar kring.

Vi är inne på en resa som vi håller på att planera tillsammans och vi kommer närmare och närmare slutdestinationen för varje steg vi tar i strategiarbetet. Bilden av var vi är idag har ni alla varit med och bidragit till, liksom i vilken riktning och vart vi ska. Det är viktiga inspel som kompletteras med ledningens och styrelsens ambitioner.

För att ett sådant här arbete ska leda till någon förändring och utveckling i vår verksamhet är jag övertygad om att varje fakultet och varje avdelning måste tolka de övergripande mål vi kommer fram till i sin kontext och sin miljö. ”Vad betyder det för oss att utnyttja digitaliseringens möjligheter?” Det måste tolkas och konkretare mål och aktiviteter måste formas utifrån vilka möjligheter det finns på den fakultet, enhet eller avdelning som man arbetar inom.

Vi i universitetsledningen ser fram emot att fortsätta det här arbetet tillsammans, och idag och på fredag genomför vi de sista workshoparna med temat Profilering och arbetsmiljö. Jag ser fram emot lika givande diskussioner då som det varit hittills!