Anders Fällström

Ledningspodden

Idag har det första avsnittet i den nya ledningspodden publicerats. Där samtalar jag, prorektor Eva Dannetun och pressansvarig Ronney Wickzell om bl.a. FUS-utredningen och den nya ledningsstrukturen. Eva och jag är ju nybörjare på detta, så det finns säkert en hel del att säga om själva upplägget/strukturen, så hör gärna av er om synpunkter!

Det här med information, kommunikation och dialog är väldigt viktigt. Min övertygelse är att ju mer informerade alla som är en del av verksamheten är, desto lättare är det att utveckla den. Kommunikation, dialog och information är därför några av de allra viktigaste verktygen för ledare och chefer, men också för hela organisationen i sig. Det gäller inte minst vid ett universitet. Bristen på kommunikation och information kan inte sällan leda till spekulationer, rykten och mycket annat, medan god kommunikation och information ofta ger en väldigt bra grund att stå på för ”de viktiga” diskussionerna om vart vi ska, vad vi bör göra, vilka beslut som bör fattas eller inte. Därmed inte sagt att det är lätt. För mycket och för lite skämmer allt! Vi har dessutom, tror jag, alla olika sätt som vi föredrar att kommunicera på. Samtidigt har vi alla också olika sätt som vi lättast tar till oss information på.

För att de diskussioner som förs på avdelningar, fakulteter, i ledning och – framförallt – mellan dessa, inte ska grunda sig på rykten, brist på fakta eller liknande, tycker jag därför det är så viktigt att vi hittar en mängd olika sätt att kommunicera på. Det kan vara muntlig eller skriftligt, via ”formella skrivelser”, möten och mötesplatser, bloggar, poddar, filmer eller andra kanaler. Idag lanserar vi därför ytterligare ett sätt som jag hoppas ska leda till en förbättrad kommunikation mellan universitetsledningen och alla medarbetare: Ledningspodden.

Tanken är att ledningspodden ska komma med ett nytt avsnitt ungefär en gång i månaden. Vi som i olika konstellationer kommer att medverka är Mats Tinnsten, Anna-Lena Perdahl, Victoria Sjöbom, Eva Dannetun, Kicki Strandh, Håkan Stenström (och senare vår nya förvaltningschef) och jag.

Det är lätt hänt att ledningskommunikation blir en envägskommunikation. Min förhoppning är dock att både våra bloggar och poddar ska kunna bli, åtminstone delvis, en slags dialog. Därför vill jag uppmuntra er alla att ge feedback, kommentarer, meddela era synpunkter etc. så ofta och mycket som möjligt. När det gäller bloggarna, kan man t.ex. antingen skriva en kommentar i direkt anslutning till bloggen, höra av sig med ett mail till den som skrivit eller, om man skulle föredra det, kontakta t.ex. vår kommunikationschef som kan föra tankarna vidare. Detsamma gäller med bloggen. Hör gärna av er till oss både vad ni tycker om själva ”kanalen” och de specifika ämnen som vi tar upp. Dessutom vore det väldigt intressant med tankar och önskemål om ämnen som vi borde ta upp i framtiden.

Gå alltså gärna in och lyssna: https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-3/lyssna-pa-forsta-avsnittet-av-ledningspodden/

 

Anders

2 Kommentarer
  1. tove engvall
    tove engvall says:

    hej! något som kan vara intressant om det tas upp är reflektioner från strategiworkshops och vad som händer kring det arbetet.
    //tove

Kommentering är stängd.