Anders Fällström

Sök medel för utveckling!

Som ni kanske sett på hemsidan och hört i senaste ledningspodden, så är det nu klart med två olika typer av medel som går att söka för avdelningar (inom såväl förvaltning som fakulteter), fakuteter, bibliotek och andra.

Jag vill bara puffa lite för att alla som går och bär på utvecklingsidéer gör slag i saken och börjar skissa på en ansökan. ALP-medel kan sökas för en

2

vädig bredd av projekt. Det viktiga är att det är nytänkande, att det inte är ordinarie verksamhet och att det på sikt helst ska vara något som kan gynna hela lärosätet. Jag är övertygad om att väldigt många av oss ser saker som borde kunna fungera annorlunda eller utvecklas, tänker på saker som man sett på andra ställen i världen och tycker att det är något vi borde prova eller på något annat sätt bär på idéer som skulle göra vårt lärosäte ännu bättre.

Det är för att kunna förverkliga och prova några sådana idéer som universitetsledningen nu avsatt årliga medel för detta. Anna-Lena påpekade häromdagen att det kanske är extra viktigt att puffa för medarbetare inom ”administrationen” (förvaltningen, biblioteket mm) ser att de kan söka. Lärare och forskare är ju ofta väldigt vana vid att söka medel, men inom stödverksamheten har man nog inte alltid lika stor erfarenhet av det och därför håller jag med om att det kan vara extra viktigt att påminna om att de här medlen vänder sig till hela lärosätet!

Ungfär samtidigt som ansökningsmöjligheterna för alpmedel öppnades också möjligheten att söka medel för utbildnings- och forskningsprojekt kopplade till de två världsmästerskap som går av stapeln 2019: alpint och skidskytte. Här är det inte lika 3mycket pengar, men jag tycker det är en bra och viktig möjlighet för att få finansiering till mindre projekt eller förstudier till idrottsrelaterad forskning och utbildning som på sikt skulle kunna växa till något större. Vi har ju åtminstone tre delar vid vårt universitet som är väldigt framgångsrika här (Vintersportcentrum, SportTech och Etour), men min förhoppning är att många andra avdelningar och ämnen tar chansen att söka medel. När vi nu äntligen, efter många års arbete, blir ett riksidrottsuniversitet tycker jag det är väldigt viktigt att det blir en angelägenhet för hela universitetet. Därmed såklart inte sagt att varenda medarbetare ska ägna sig åt idrottsrelaterade verksamhet, men några inom flera avdelningar har säkert ett intresse. Inte minst psykologi, pedagogik, historia, journalistik, media mm borde kunna vara högst involverade. Tag alltså chansen att söka också dessa medel.

Mer information och ansökningsformulär för alp-medlen – sista ansökningsdag 4 juni –  finns här:
https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/ledning/arendeberedning/alp-medel/

Och mer information och ansökningsformulär för WCR-medel – sista ansökningsdag 21 juni – finns här:
https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/ledning/arendeberedning/wcr-medel/

Beslut kommer sedan att fattas i september, så att det ska finnas hyggligt god tid att planera och få in tilldelade medel i ordinarie budget-, bemannings- och planeringsverksamhet.

Så får jag önska en riktigt trevlig helg. Den här gången från ett nästan sommarvarmt och fantastiskt vackert Östersund,

Anders