Anders Fällström

BLAD – vidareutbildning, livslångt lärande!

 

BeslutFör ungefär ett och ett halvt år presenterade vi i olika möten tankar kring hur vi skulle kunna utveckla en ny typ av utbildning som i första hand vänder sig mot kompetensutveckling, vidareutbildning, uppdragsutbildning´, livslångt lärande osv, men som självklart också kan användas för ordinarie utbildning. Dessa idéer och förslag presenterades också för utbildningsdepartementet och andra aktörer. Så småningom kom konceptet att gå under benämningen BLAD – behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande.

Arbetet med att konkretisera idéerna och börja få verkstad av det hela har pågått under året och det är därför väldigt glädjande att vi för en dryg vecka sedan kunde besluta om att starta en utredning med målet att bl.a. ramar, strukturer och faktorer för tillgänglighet för en ny distributionsform av kompetensutveckling är framtagna och kan användas vid genomförandeprojekt (pilot) av BLAD. Jimmy Jaldemark och Åsa Bång blir projektledare och en styrgrupp bestående av rektor, prorektor, universitetsstrateg och verksamhetsledare RUN, Ulrika Auno, är utsedd. Till projektet ska också knytas en bred referensgrupp med både externa och interna ledamöter. Även om det alltså återstår en tid innan vi ser det första utbildningsexemplet inom BLAD, så känns det fantastiskt roligt att vi nu börjar komma till något konkret. Här har vi alla möjligheter att ta ledningen nationellt för att universitet och högskolor i mycket större utsträckning ska bli viktiga aktörer i näringslivets och offentliga sektorns kompetensutveckling och kompetensförsörjning!

Ännu gladare blev det när vi häromdagen också kunde konstatera att vi tilldelats sex MiunSvallSm_20180228_DSC_9179miljoner av Vinnova för att utveckla en flexibel vidareutbildning för specialister inom bank- och försäkringsbranschen. Bakom projektet står bl.a. Peter Öhman, föreståndare för CER och Jimmy Jaldemark inom HEEL. Projektet går under benämningen BUFFL (BranschUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande). Extra roligt är det att organisationer som Handelsbanken, If, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Skåne och IIA Sweden är med i projektet. Självklart ligger det här väldigt nära BLAD och utvecklingen av både BLAD och BUFFL kommer att ske i mycket nära samarbete.

Tänk så stolt man får vara över att arbeta vid ett lärosäte som Mittuniversitetet med en sådan utvecklingspotential, som tar sig an nya idéer och utvecklingsmöjligheter med sådan professionalism och energi. Ett universitet som kan betyda så mycket för vårt samhälles utveckling!

Önskar er alla en skön helg med många spännande tankar.