Anders Fällström

Ny termin – med internationella perspektiv!

Intresa090831-DSC_9348I fredags hade jag den stora förmånen att få hälsa internationella utbytesstudenter välkomna till Östersund. En för mig oväntat stor skara förväntansfulla studenter från hela världen som nu ska tillbringa en termin i Östersund och Jämtland. Det kommer att ge dem perspektiv, erfarenheter och minnen för hela livet. Sannerligen kommer de inte att vara samma personer när de lämnar oss som när de kom. De kommer att se saker hos oss som får dem att vara stolta över sitt eget universitet, sin egen stad eller land och de kommer att se saker som de kan ta med sig för att de verkar bättre hos oss. Att vara utbytesstudent handlar naturligtvis mycket om studier och det ämne man är på sin nya plats för att läsa, men det handlar i mina ögon också mycket om att vidga sina perspektiv på hur utbildning går till och på hur andra kulturer och länder fungerar. I ett längre perspektiv tror jag det kan vara betydligt viktigare än precis vilka kurser de läser.

Intresa090902-DSC_9611Samma sak bör gälla oss anställda. Jag pratade mycket om internationalisering när jag för ungefär ett och ett halvt år sedan anlände till Mittuniversitetet. Sedan dess har vi fortsatt prata om det och det har blivit en viktig del i vår nya strategi. Nu är det dock hög tid att gå från prat till handling!

Det är mycket jag blivit väldigt positivt överraskad över under min korta tid vid vårt universitet.  Ett alldeles fantastiskt lärosäte som ligger långt fram inom många områden, som har en potential att verkligen bli ”det globala universitetet med regionalt engagemang” som med sin internationalisering och sin entusiasm för globala frågor kan bli en ännu starkare del i vår regions utveckling. Dock finns det saker som jag inte blivit lika imponerad av och som jag tycker vi har en hel del kvar att jobba med. Det gäller våra internationella perspektiv och vår professionalism. Bland det viktigaste för att ett universitet ska utvecklas väl tror jag är en god mobilitet. Att få in perspektiv utifrån. Att bryta våra egna tankar, erfarenheter, arbetssätt och vår universitetskultur med andras är helt nödvändigt för en positiv utveckling. I vissa länder är det nästan omöjligt att bli professor om man inte vistats minst ett år vid ett lärosäte utomlands. Det finns nog en viss poäng med det.

Hokkaido-20151003_DSC_3075Vad jag skulle vilja se är dels en större internationell rekrytering, ett större lärar- och forskarutbyte och även ett större internationellt utbyte på den administrativa sidan. Det skulle öka vår professionalism, höja kvaliteten i det mesta vi gör och framförallt få oss att utvecklas på det sätt vi behöver för att kunna fortsätta vara den viktiga motor vi är och måste vara för vår region.

Är det något jag önskar av 2019 är det därför att internationalisering blir ett genomgående tema på Mittuniversitetet och att vi börjar göra ordentlig verkstad av alla goda samtal, idéer och tankar vi har! Internationalisering på bredd och djup. Mobilitet, på hemmaplan och många andra sätt!

Välkomna till en ny termin,

Anders