Anders Fällström

Ny minister!

20190123_064951Som ni säkert alla redan noterat har vi har fått en ny minister för högre utbildning, forskning och rymd. Matilda Ernkrans heter hon och kommer ursprungligen från Örebro där hon också har läst vid Örebro högskola och Örebro universitet. Idag hade jag förmånen att få träffa henne då hon på sin andra arbetsdag valde att delta vid Sveriges universitets och högskolors rektorers årliga träff i Steningevik.

Det är såklart svårt att säga någonting om vad vi kan förvänta oss i framtiden av denna nya minister som precis påbörjat sitt nya uppdrag, men hon gav ett gott och trevligt intryck, fylld av vilja att lära sig vår sektor, besöka alla lärosäten och tillsammans med universitet och högskolor skapa förutsättningar för en god utveckling.

De frågor Matilda Ernkrans lyfte igår och som också kommit fram både i januariöverenskommelsen och regeringsförklaringen ligger mycket väl i linje med Mittuniversitetets nya strategi och den inriktning vi har valt. Hon betonade framförallt två saker: vikten av högre utbildning är tillgänglig i hela landet genom olika typer av distansutbildning och vikten av samverkan mellan universitet och det omgivande samhället! Som om vore det hämtat ur vår strategi. Även om ordet ”livslångt lärande” kanske inte förekommer i regeringsförklaringen, så förklarade Matilda att det är ett prioriterat område också under de närmaste åren och såklart hänger nära samman med kompetensförsörjning, kompetensutveckling, vidareutbildning och också övergångsfrekvenser. Vår satsning på t.ex. BLAD och BUFFL känns klockren! Även breddad rekrytering är en hjärtefråga!

20190123_065506Ytterligare en sak ministern lyfte var lärarutbildningen. Det är såklart positivt att det är fokus på denna vår kanske viktigaste utbildning, men samtidigt finns det orosmoment, då det i januariöverenskommelsen talas om att reformera lärarutbildningen. Samtliga rektorer var igår överens om att vad lärarutbildningen framförallt behöver är nog lugn och ro och inte ytterligare en reform. Detta togs upp med ministern och jag tyckte mig skönja viss förståelse för detta. Återstår väl att se vad ”reformera” faktiskt kommer att betyda. En modell liknande arbetsintegrerad lärarutbildning, som vi ju just är i färd med att starta talas det också varmt om!

Universitets och högskolors forskning talas det inte så mycket explicit om i regeringsförklaringen, men enligt ministern är det såklart en väldigt viktig del och förekommer i förklaringen inom en mängd områden även om inte så ofta explicit i samband med universitet- och högskolepolitiken.

Vi har alltså en ny minister och vi får se hur hon och den framtida politiken utvecklas.Att hon på sin andra arbetsdag valde att besöka universitets och högskolors rektorer tycker jag var hedrande. Vi se till att bjuda in henne till oss så att vi får möjlighet att visa upp allt bra vi gör!