Anders Fällström

Samarbetsavtal med Örnsköldsvik

20190326_105206För drygt ett och ett halvt år sedan besökte Anna-Lena Perdahl, Hans-Erik Nilsson och jag Örnsköldsvik för att träffa kommunledningen. Syftet var att sondera möjligheterna till ett närmare och djupare samarbete mellan Övik, dess kommunbolag och Mittuniversitetet. Sedan dess har det jobbats intensivt mellan kommunen och universitetet och idag kunde vi vid en ceremoni i det som tidigare var Mittuniversitetets lokaler och som nu är kommunhus i Övik signera ett nytt fyraårigt avtal där det totalt satsas 6 miljoner kronor.

Det här är ytterligare ett steg för oss att leva upp till att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang. Resultatet av det avtal vi skrivit idag kommer att bidra till inte bara Örnsköldsviks, utan också stora delar av både Västernorrlands och Jämtlands, utveckling. Dessutom är jag övertygad om att det, likaväl som de tidigare samarbetsavtal vi tecknat, kommer att leda till skarpa och goda såväl tillämpade som mer rena forskningsprojekt. Erfarenheten visar också att det inte sällan leder till forskningsprojekt som hittar ytterligare externa finansiärer.

20190326_104702Avtalet med Övik riktar, utöver kompetensförsörjning, in sig på samverkan inom tio forskningsområden: lära genom livet, må bra, förvaltningsmodeller, medborgarnytta, smart city, logistik/optimering, digitala tjänster, nya affärsmodeller, miljöteknik och hållbara energilösningar och spänner därmed över hela universitetet. Båda fakulteterna och båda campusorterna.

En sak som jag tror skiljer det sätt vi tänkt jobba på från många andra lärosätens samarbeten med kommuner är hur vi vinnlägger oss om att våra organisationer lär känna varandra på djupet och bredden. Det betyder att det inte i första hand är universitets- eller fakultetsledningar, utan forskare vid universitetet och tjänstemän och andra vid kommunen och dess bolag som träffas, diskuterar fram projektidéer och därmed får en mycket större förståelse för varandras verksamheter och kulturer. Det är, tror jag, nödvändigt för att det ska bli något långsiktigt hållbart som inte står och faller med aktuell universitets- eller kommunledning. Det betyder också att vi som universitet på detta sätt får stora delar av vårt omgivande samhälle att bättre förstå både vår verksamhet, våra arbetssätt och våra förutsättningar. En förståelse som ger en mer realistisk syn på universitetet i regionen, vilket också är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna samarbeta för regionens utveckling.

20190326_113038Efter ceremonin med undertecknande anordnades en liten workshop för att påbörja konkretiseringen av några projekt och det var verkligen glädjande att, genom dekan Hans-Erik Nilssons och vicedekan Peter Öhmans förslag till konkreta projekt, återigen få imponeras och känna sig stolt över vilken fantastisk och intressant forskning som bedrivs vid fakulteterna! Så mycket bra som görs vid vårt universitet och så mycket vi kan bidra med för en god samhällsutveckling! Om någon är intresserad av att veta mer om samarbetsavtalet eller hur man skulle kunna vara del av samarbetet kan man med fördel kontakta t.ex. Hans-Erik eller Peter.

Utan starka samarbeten i regionen, utan regionens engagemang i universitetet och universitetets engagemang i regionen tror jag faktiskt inte Mittuniversitetet skulle ha någon ljusare framtid att gå till mötes. Detta liksom vår internationella verksamhet är avgörande för vår framtid!