Anders Fällström

Yrkeshögskola, BLAD, BUFFL och utbildningsutskottets ordförande

Sundsvall_20190415_DSC_1980I veckan hade vi besök av riksdagens utbildningsutskotts ordförande Gunilla Svantorp och Landshövdingen i Västernorrland, Berit Högman. De träffade bl.a. universitetsledningen, då vi fick tillfälle att presentera vår verksamhet och diskutera bl.a. bristen på basanslag i forskningen. Peter Öhman, Åsa Bong och Jimmy Jaldemark gav en presentation av våra nya utbildningsprojekt BLAD och BUFFL, vilket följdes av intressanta diskussioner. Besöket vid Mittuniversitetet avslutades med ett möte med bl.a. Lena Boström och Ulrika Auno för diskussioner kring lärarutbildning och närliggande områden.

På kvällen deltog jag, Ulrika Auno och Lena Boström i en sammankomst vid residenset i Härnösand. Landshövdingen hade bjudit in ett antal kommuner, Folkuniversitetet och Mittuniversitetet för samtal kring yrkeshögskoleutbildningar och då specifikt hur universitetet kan samarbete kring sådana.

20190416_173343Det finns en hel del formella regler som inte gör det så enkelt i alla lägen, men samtidigt finns det väldigt mycket vi kan göra och med god vilja och lite uppfinningsrikedom kan vi komma väldigt långt. Varför ska då universitetet engagera sig i sådant? I mina ögon finns det många skäl. Dels borde YH-utbildningar kunna vara en rekryteringsväg för våra egna utbildningar. Det gör också ett samarbete mellan oss och YH till ett viktigt redskap i vårt engagemang för att höja övergångsfrekvensen i våra båda län. Dels kan YH-utbildningar vara en fantastisk samverkansmöjlighet ungefär på samma sätt som uppdragsutbildningar. Vi kan lära oss mycket från deras perspektiv och vi kan ge dem förståelse för oss och bidra med våra kunskaper och erfarenheter och inte minst knyter vi kontakter som kan leda till både ytterligare utbildningsutveckling och forskning. Ytterligare något, som mig veterligen inte förekommer i någon större utsträckning i Sverige, är att YH-utbildningar skulle kunna vara en avslutning på t.ex. en kandidatexamen. Kanske skulle man kunna likna det vid det AT-år studenter som är klara med läkarutbildningen gör efter genomgången universitetsutbildning. Att efter en mer teoretisk kandidatutbildning bygga på med en praktiskt yrkesinriktad YH-utbildning skulle kunna bli ett riktig bra paket.

Att samarbeta kring YH-utbildningar kan ske på många sätt. Redan idag sitter lärare och forskare ofta med i utbildningarnas styrgrupper. Vi är ibland med och utvecklar kurser som kommuner eller Folkuniversitetet ska ge, men vi borde kunna göra mycket mer. Lärare från oss skulle med fördel kunna delta i betydligt fler YH-utbildningar och – det i mina ögon kanske mest intressanta – rätt utvecklade skulle YH-utbildningar kunna fungera som en bra ingång till universitetsstudier. Här är utformningen och validering A och O. Inte helt lätt, men långt ifrån omöjligt. Vad vi skulle vilja börja med är att utforma en YH-utbildning där vissa delar kan tillgodoräknas om/när man börjar en utbildning hos oss.

Sundsvall_20190325_DSC_1534Det blev goda diskussioner, en del frågor som Gunilla Svantorp skulle ta med sig och många goda uppslag till hur vi skulle kunna jobba tillsammans. För att det ska bli något mer än diskussioner krävs dock att vi kommer igång med något konkret. Flera kommuner, inte minst Örnsköldsvik och Härnösand, har redan i dag intressanta uppslag. Bland annat diskuterades områden som pedagogik, teknik, socialt arbete, ekonomi och omvårdnad nämndes t.ex. men det finns säkerligen flera.

Vi har all anledning att snart återkomma till några av institutionerna om förfrågan kring detta. Jag är övertygad om att det långsiktigt kan ge väldigt mycket till ett ämnes utveckling vad gäller utbildning, men kontakterna och samarbetet kommer – precis som vid uppdragsutbildning – i många fall också kunna leda till spännande forskning av god kvalitet. Det är jag övertygad om! Det gäller bara att ha ett öppet sinne, en gnutta fantasi och vilja att göra något bra!

Vi får alltså återkomma, men först vill jag nu önska alla en riktigt glad och skön påsk!