Anders Fällström

House Be och IVA – samverkan i regionen

imagesU2VXMDZ1Förra veckan anordnade IVA och Norrlandsfonden en tillställning under temat ”Mittuniversitetet som tillväxtmotor i regionen” i U-huset i Östersund. För ett par veckor sedan besökte dessutom Anna-Lena och jag House Be i Åre. De två tillfällena hade mycket gemensamt men de skilde sig också åt en hel del. Även om såväl kommuner och andra offentliga organisationer fanns med vid båda tillfällena, skulle jag säga att tyngdpunkten i dessa fall låg på mindre och medelstora företag.

House Be är en start-up-hubb som samlar en mängd olika företag inom alla tänkbara branscher. Från vård och omsorg, via försäkring och ekonomi till skogsmaskiner, AI och sensorer. Det hela startade i Åre för några år sedan, men idag finns House Be på ytterligare en handfull platser, bl.a. Sundsvall och Umeå. Platsen sjuder av liv och i vid Anna-Lenas och mitt besök hade ett 30-tal personer, representerande olika företag, samlats till frukost för att lyssna till vår presentation av hur Mittuniversitetet samarbetar med externa aktörer och hur vi specifikt skulle kunna samarbeta med många av de närvarande. Samarbeten som rör alltifrån studenters examensarbeten, gäst-/expertlärare och företagsdoktorander till större gemensamma forskningsprojekt och adjungerade forskare. Efter presentationen och diskussioner i helgrupp anordnades en liten workshop där några företag som kommit långt i sina tankar kring hur de skulle kunna samarbeta med universitetet träffade oss för att beskriva sina utmaningar, idéer och förslag.

house-be-kopieraDet som kanske slog oss allra mest var den relativt stora kunskapen om universitetet också hos de relativt små företagen och entreprenörerna. Överlag finns en mycket positiv syn på Mittuniversitetet. Flera av de närvarande hade samarbetat med större lärosäten som Lund och KTH, men deras bild var att ett universitet som vårt är både piggare och mer intresserat av samarbeten med världen utanför den akademiska.

Vid IVA-tillställningen deltog förutm jag också  Lars-Erik Rännar och Marie Cronskär, som berättade om resan från forskning kring additiv tillverkning till företaget AIM med spännande tillverkning av bl.a. medicinska implantat och detaljer till flygindustrin. Intresset var också här – precis som i Åre –  stort för såväl Lars-Eriks och Maries resa, som för Mittuniversitetets möjligheter att samarbeta med företag i regionen.

20191002_162347Jag brukar ibland fråga mig vad som gör att Mittuniversitetet finns och varför de som finansierar oss vill att vi ska fortsätta finnas. För mig är det självklart att vi ska vara en viktig aktör i vår region. Besöket och samtalen i fredags tycker jag visade att vi verkligen är det och har alla möjligheter att ytterligare öka vår närvaro och våra samarbeten. I slutändan handlar det ju om att samverkan på detta sätt höjer kvaliteten i både vår forskning och utbildning. Nya perspektiv utifrån tillför normalt väldigt mycket. Det betyder naturligtvis inte att alla ska samverka och bedriva forskning eller utbildningsprojekt tillsammans med näringsliv eller offentlig sektor, men varje institution bör definitivt ha en mycket positiv inställning när det knackar på dörren utifrån.  För vår egen skull!

Vi kan känna oss stolta över vårt universitet. Vi har så mycket att bidra med, vi kan verkligen vara en positiv kraft i samhällets utveckling och dessutom finns det så mycket som aktörer som House Be kan bidra med till oss! Peter Öhman berättade när universitetsstyrelsen besökte CER att Mittuniversitetet borde vara ”the one to be asked”, dvs att vi ska vara universitetet som har så hög kompetens, kunskap och så rätt inställning, så att externa parter söker sig till oss och frågar oss och ingen annan. Besöket på House Be var verkligen ett gott exempel på det. Vi är efterfrågade och nu är det upp till oss att svara på denna efterfrågan.