Kicki Strandh

Stort genomslag i media

Den senaste tiden har vi haft en extremt bra synlighet i medier, främst i vår region. Det började för ca en månad sedan då vi genomförde Forskarfredag. Tidningarna i Sundsvall och Östersund samt SVT Jämtland besökte våra arrangemang och rapporterade från dem. SR Jämtland gjorde en direktsändning från vindtunneln och SR Västernorrland hade en lång intervju med Stefani Rydblom.

Här finns länkar till några av de publicerade artiklarna under Forskarfredag:

https://www.st.nu/artikel/framtidens-batteri-ar-ett-papper-med-kol-mittuniversitetets-forskare-arbetar-for-en-battre-varld

https://www.op.se/artikel/forskarfredag-om-bland-annat-hallbarhet-torbjorn-bygg-en-timmerlada-och-ta-cykeln

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/vetenskapsvecka-ska-locka-fler-att-bli-forskare

För två veckor sedan tror jag att vi hade något slags rekord i direktsändningar.

1.TV4 Nyhetsmorgon om sjuksköterskeutbildningens patientsimulatorer – nio minuter direktsändning.

2. Nio minuter direktsänd radio samma dag om Mötesplats Campus i SR Jämtland. Scrolla fram till 1.03.10.

3. Drygt fem minuter direktsänd radio i SR Västernorrland om Design Open samma dag. Scrolla fram till 1.41.40.

Samma dag förekom också tidningsartiklar samt radio-/TV-telegram i nyhetssändningar om samtliga ovanstående nyheter men också kring våra söksiffror.

4. Jag var med i direktsänd radio (SR Jämtland) sista ansökningsdagen inför vårterminens utbildningar och fick möjlighet att berätta om vårt utbildningsutbud. Scrolla fram till ca 1.03.40.

Det finns även andra exempel där olika forskningsresultat och nya forskningsprojekt har beskrivits i medierna. Här är ett litet axplock:

Forskning om superbatterier.

Mer om vår batteriforskning.

Forskningsprojekt för bättre inomhusmiljö i skolan.

Forskning om ny plast.

Vårt stora, nationella uppdrag kring hållbart friluftsliv.

Mediernas roll är ju också att granska oss och andra myndigheter och som ni kanske minns så var det flera artiklar om oss i Mittmedias olika tidningar under sommaren. Om det har Anders skrivit i ett blogginlägg.

Det är inte alltid positiva saker som händer i vår verksamhet, ibland fattar vi beslut som kan påverka omgivningens uppfattning om oss i negativ riktning. Det kan exempelvis handla om att vi lägger ner eller stoppar antagning till utbildningar. Sådana exempel har vi haft det senaste året då vi har lagt ner några inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen och pausat antagning till ett par lärarutbildningar. Vi väljer nästan alltid att vara proaktiva och själva gå ut med den här typen av händelser till medierna genom ett pressmeddelande. Det är viktigt att vi är transparenta och berättar om beslut som har en påverkan på våra regioner och kommuner. Det ger oss också en chans att, med egna ord, berätta om varför och hur förändringar genomförs. Vi blir som regel bra bemötta och nyheten återges oftast på ett korrekt sätt, men om så inte sker tar vi självklart en diskussion med journalisten eller redaktionen kring det vi upplever felaktigt. Ibland får vi gehör, ibland inte.

Det är så otroligt inspirerande att arbeta på ett universitet och särskilt med kommunikation tycker jag så klart. Det pågår så mycket fantastisk verksamhet som bidrar till både individers och samhällets bildning och utveckling. Jag vet att det är en utmaning för forskare att hinna med att ägna tid åt att kommunicera sin forskning – det skrev jag om i mitt förra inlägg. Just därför vill jag rikta ett stort tack till er som prioriterar att prata med journalister, tar emot barn i labbet, ger en populärvetenskaplig föreläsning eller vad det nu kan vara. För dig som känner dig osäker på hur du ska kommunicera din forskning eller prata med medier hör av dig till oss på Kommunikationsavdelningen så hjälper vi till.