Anders Fällström

Tack och info i Corona-tider

36224954-corona-viruses-3d-inside-an-organism-HannuViitanenMånga av oss har förmodligen aldrig upplevt en tid såsom denna. Mycket ställs om, oron är på många håll stor, förutsättningar och läge ändras dagligen med mycket kort varsel. Vi vill i detta blogginlägg först och främst rikta ett stort tack till alla anställda och kanske i synnerhet prefekter och andra chefer som har att hantera stora och snabba omställningar, kontakter med oroliga studenter och medarbetare och för många jobb näst intill dygnet runt! Vi förstår verkligen hur påfrestande detta kan vara och vad det innebär för er alla.

Universitetets centrala krisledningsgrupp träffas dagligen liksom en mer operativ undergrupp. Avstämningar med universitets- och fakultetsledningar sker kontinuerligt. Vi följer situationen mycket noga och då framförallt information och rekommendationer från regering och expertmyndigheter. Informationsbehovet är enormt och även om osäkerheten ofta är stor är det viktigt att fattade beslut är väl underbyggda. Vi försöker utifrån fattade beslut på bästa sätt kommunicera och informera så snabbt som möjligt. Ibland blir det dock svåra avvägningar om vad och när det är bäst att informera och vi hoppas att ni alla hör av er med synpunkter på både informationssättet och det faktiska innehållet.

Vi kommer förmodligen att behöva hantera osäkerheten och den speciella situation vi nu är inne i under ganska lång tid framöver. Förutsättningar, förhållningsregler och annat kommer säkert att förändras med kort varsel. Det är därför viktigt att alla på bästa sätt följer information både via universitetets kanaler och nationellt. Information blir snabbt gammal och därför vill vi i detta blogginlägg inte skriva något specifikt, men hänvisar till den senaste informationen från universitetet som man hittar här: https://www.miun.se/medarbetare/anstalld/information-om-covid-19/ . Det absolut viktigaste just nu är att den som är sjuk eller känner symptom stannar hemma.

Vi kommer under veckan också att spela in en podd med frågor från alla anställda. Mer information om hur man skickar in frågor och när podden läggs ut kommer inom kort på medarbetarprotalen.

Återigen, ett stort varmt tack till det fantastiska jobb ni alla gör i denna tid!
/Anders, Håkan, Eva, Anna-Lena, Lotten, Victoria och Kicki.