Håkan Wiklund

Några glädjeämnen från forskningsåret

När vi summerar det gångna året så finns det, pandemieländet till trots, flera glädjeämnen som vi tar med oss in i nästa år. Det allra viktigaste, nämligen allas fantastiska insatser i en minst sagt utmanande tid värmer förstås mer än allt annat. På utbildningssidan har vi som bekant slagit rekord, fler än någonsin vill studera på Mittuniversitetet. Och vi ser även viktiga glädjeämnen på forskningssidan.

Under 2020 kommer vi att ha anställt hela 14 nya tillsvidareanställda professorer, varav sex genom befordran. Åtta av de nya professorerna är kvinnor vilket är extra roligt. Det är nog ett rekordår vad gäller nya professorer och alla kommer bli betydelsefulla för utvecklingen av vårt universitet och vår forskning. Utöver dessa har vi dessutom rekryterat tolv nya gästprofessorer och adjungerade professorer.

Under 2020 kommer vi att ha examinerat 25 nya doktorer, vilket är fler än på många år. Det är ett fint kvitto på att vi fortsätter stärka forskningskompetensen inom såväl akademin som vår omvärld.

Under 2020 har våra forskare beviljats ett dussin bidrag från forskningsråden, inklusive Riksbankens Jubileumsfond.

Under 2020 påbörjade 24 av våra forskare en kvalificerad ledarutbildning (Reseach Leader Initiative) för att kunna axla rollen som framtida forskningsledare. Utbildningen drivs av ett offensivt FUS (Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd) och bidrar till att stärka det kollegiala ledarskapet i våra forskningsmiljöer.

Under 2020 har våra forskare synts och hörts i alla möjliga sammanhang och många har förekommit flitigt i den nationella nyhetsrapporteringen. Resultatet är att fler än tidigare känner till den spännande forskning som vi bedriver vid Mittuniversitetet.

När vi nu blickar in i nästa verksamhetsår så ser vi, som alltid, både möjligheter och utmaningar. Men utmaningarna till trots, så är det mycket som lovar gott inför det nya året.