Kicki Strandh

Sundsvalls väg framåt

Sedan i höstas deltar Mittuniversitet i Sundsvalls kommuns utvecklingsarbete ”Sundsvalls väg framåt”. Bakgrunden till arbetet är den strukturomvandling som Sundsvall genomgår. Den strukturomvandling som kommunen trodde skulle ta tre till fem år tar nu istället tre till fem månader på grund av Coronakrisen. Under två veckor i augusti 2020 lades 1 000 varsel i Sundsvall. Därför startade kommunen arbetet ”Sundsvalls väg framåt” för att skapa förutsättningar för Sundsvallsborna att komma vidare i arbetslivet och befintliga företag att växa. Målet är 5 000 nya jobb till 2030. Mittuniversitetet deltar i den grupp som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.

Tillsammans med Sundsvalls kommun, Näringslivsbolaget, Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen arbetar gruppen aktivt med att möta företagens och organisationernas behov av kompetens. Under hösten 2020 var arbetet främst inriktat på att snabbt ta fram material och ett gemensamt erbjudande till de personer som varslats. Att alla utbildningsaktörer på detta samlade sätt visar på alla möjligheter som finns – från vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning till folkhögskola och universitetsstudier – skapar bra förutsättningar för individerna att kunna få en bra överblick av hela utbudet. Vår samverkan nu framåt är inriktad på långsiktigare frågor som exempelvis hur vi tillsammans kan verka för en högre utbildningsnivå i regionen, hur vi kan förändra synen på utbildning och hur det behövs genom hela livet (livslångt lärande) men också var vi ser att de nya jobben ska skapas, inom vilka branscher. Gruppen kommer också att ta fram en webbplats där alla aktörers utbildningar finns med.

Det här arbetet är ett praktiskt exempel på hur regionala kompetensplattformar ska fungera. Att hitta strukturerade arbetsformer för hur alla aktörer kan samverka, föra dialog, byta erfarenheter för att verka för en stark kompetensförsörjning – både här och nu, men framför allt långsiktigt och löpande. Här är det viktigt att vi en hållbar struktur för detta och jag tror definitivt att detta arbete är på väg att bli det.

Men varför är det här viktigt för Mittuniversitetet? Vår främsta regionala roll är att bedriva forskning som stärker såväl offentlig sektor som näringsliv och andra organisationer och att vara en motor för den kompetensförsörjning som behövs på eftergymnasial nivå. För att kunna vara detta behöver vi så klart möta de behov som finns i regionen, både här och nu men framförallt för framtiden. Vi kan bidra till en snabbare transformation i den riktning som behövs enligt kommunens analyser, och vi har även varit med och lämnat flera förslag på både utbildnings- och forskningssatsningar till Regeringen som verkligen skulle göra skillnad för Sundsvalls väg framåt. Här har väl inte Regeringen responderat så positivt än, men Sundsvalls kommun är väldigt tacksamma över det jobb som gjorts från oss och jag tror att vi lyckats nå fram med viktiga budskap, som exempelvis att det inte bara är utbildningsfrågor som är viktiga för regionen att växa utan även forskning. Dessutom att vi kan vara med att påverka synen på högre studier och att Mittuniversitetet erbjuder utbildning för hela livet.

Inom Mittuniversitet är vi många som bidrar i detta arbete. Förutom jag som deltar i den operativa arbetsgruppen, har vi har medarbetare som arbetar med validering, studievägledare och kommunikatörer med i arbetet, samt medarbetare från fakultetskanslierna och FUS som framförallt tittar på hur vårt utbud matchar de behov av utbildningar som finns.

Det är oerhört givande att vara med i denna typ av samverkan där vi så tydligt kan bidra och göra nytta för att möta kommunens och regionens behov.

Läs mer om arbetet här: https://sundsvall.se/tillsammans-ska-vi-mota-behoven-av-kompetens/