Kicki Strandh

Barnens universitet ska göra barn nyfikna på utbildning och forskning

Sedan ett drygt år tillbaka har ALP-projektet Barnens universitet varit igång. Pandemin till trots så pågår flera olika aktiviteter. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på Mittuniversitetet i syfte att öka intresset för högre studier i våra regioner bland våra yngre medborgare.

I våra två regioner finns det framförallt i de mindre kommunerna stora utmaningar
med övergång till högre studier. Jämtland ligger sist i Sverige. Precis som i övriga
Sverige, finns det även utmaningar med hur de olika utbildningarna rekryterar utifrån
kön där för få tjejer söker sig till teknik och IT samt för få killar söker sig till
professionsutbildningar som sjuksköterske‐ och lärarutbildningar. Genom att
introducera universitetet, inspirera med hjälp av vår verksamhet, för barn, tror vi att
övergången till högre studier på sikt kan öka och att vi kan bidra till att bryta
könsmönster i sökandetrender.

På Mittuniversitetet finns det ingen funktion som idag har i uppdrag att arbeta med
barn som målgrupp. Genom RUN , regionalt utvecklingsnätverk och studentrekryteringsarbetet nås lärare och elever i olika åldrar. Det görs studiebesök exempelvis i våra labb, men enbart utifrån eget intresse hos enskilda medarbetare utifrån förfrågan. Det finns med andra ord ingen systematik, vare sig på Mittuniversitetet eller i samverkan med andra intressenter i regionen i frågan.

Därför startades ALP-projektet Barnens universitet i januari 2020. Projektet ligger mycket väl i linje med vår vision där vi säger att Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi utbildar och forskar för hela livet. Projektet ligger också mycket väl i linje med Regeringens intentioner om att bredda rekryteringen till lärosäten och att högre studier ska vara tillgängligt för alla i hela Sverige. Dessutom är kompetensbrist ett av de största hindren för såväl tillväxt som att kunna behålla en god välfärd och därför behöver fler personer inom våra regioner utbilda sig.

Ganska snart efter att projektet startade kom pandemin vilket så klart har påverkat även denna verksamhet. Planen var att testa flera koncept med barn och ungdomar, men det har vi inte kunnat göra. Vi har istället fokuserat på digitala koncept och att hitta fler samarbetspartners. I början av projektet valde vi att fokusera på tre årskullar: åk 2, åk 5 och åk 8, men vi har också börjat prata om barn i förskoleåldern. Tanken är att man under minst tre gånger under sin grundskoletid ska kunna komma i kontakt och inspireras av Mittuniversitetet forskare, lärare och studenter.

Idéer och koncept
Under projektet har vi tagit fram ett flertal koncept som ska testas för utrullning i höst under det nationella evenemanget ForskarFredag (20-24 september). Det finns bland annat finnas material för techfidence, lödkit och lektioner i AI och etik. VI har även spelat in flera filmer med uppgifter till och vi planerar även att ta fram digitala lektioner för kemi i samarbete med Technichus. Vi har också tagit fram ett PRAO-koncept på distans.

Samarbetspartners
Vi har upparbetat samarbete med Handelskammaren Mittsverige (Sundsvall, Jämtland och Örnsköldsvik) där Mittuniversitetet har filmat studenter från tekniska program (kvinnliga studenter) och sjuksköterskeprogrammet (manliga studenter). Filmerna använder Handelskammaren i sina digitala utbildningar i arbetsmarknadskunskap för åk 8 och år 1 gymnasiet. Vi ska även med start i höst medverka på deras teknik- och vårdbussar som riktar sig till åk 8. Där deltar våra studenter. Vi deltar även i projektgruppen för Tvätteriets verksamhet. Tvätteriet är ett makerspace/techlab som ligger i anslutning till campus Sundsvall

Vi har också inlett samarbete med Technichus där vi i dagsläget skapar idéer för att medverka på ForskarFredag. Filmer, material, frågeslingor och experiment.

Vi har även kontaktat potentiella samarbetspartners såsom Bron Innovation, Näringslivsbolaget Sundsvall, Samling Näringsliv Östersund m.fl Detta för att se vad vi kan göra tillsammans och även söka fortsatt finansiering.

Organisation
Hur arbetet ska organiseras är en viktig fråga för projektet och där har vi Inlett samtal med RUN för att diskutera framtida arbetssätt och organisation. Vi ser att den systematik och kontakt med skolor som har byggts upp där kan vi även använda för att nå yngre barn. Det görs ju via skolorna.

Bred medverkan
I projektet medverkar personer från hela universitetet. Projektledare är Sofia de Wall på KOM. Övriga deltagare kommer från IST, NAT, CHE, MOD, UTV och FUS.
Nu ser vi fram emot att pandemin släpper sitt grepp om samhället så att vi kan åka ut till skolor men även bjuda in skolor till oss för att testa alla spännande koncept som vi har tagit fram!