Barnens universitet ska göra barn nyfikna på utbildning och forskning

Sedan ett drygt år tillbaka har ALP-projektet Barnens universitet varit igång. Pandemin till trots så pågår flera olika aktiviteter. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på Mittuniversitetet i syfte att öka intresset för högre studier i våra regioner bland våra yngre medborgare. I våra två regioner finns det framförallt i de …

Sundsvalls väg framåt

Sedan i höstas deltar Mittuniversitet i Sundsvalls kommuns utvecklingsarbete ”Sundsvalls väg framåt”. Bakgrunden till arbetet är den strukturomvandling som Sundsvall genomgår. Den strukturomvandling som kommunen trodde skulle ta tre till fem år tar nu istället tre till fem månader på grund av Coronakrisen. Under två veckor i augusti 2020 lades 1 000 varsel i Sundsvall. Därför …

Hur blir vi bättre på forskningskommunikation?

I dessa tider när forskningsresultat och vikten av forskning ofta ifrågasätts blir forskningskommunikation extra viktigt, liksom forskningen om forskningskommunikation. På vilket sätt kan Mittuniversitetet ta sitt ansvar för att lyfta frågorna?! Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet sammanställt en rapport som kartlägger forskning om forskningskommunikation i Sverige. Under ett seminarium den 29 september …

Stort genomslag i media

Den senaste tiden har vi haft en extremt bra synlighet i medier, främst i vår region. Det började för ca en månad sedan då vi genomförde Forskarfredag. Tidningarna i Sundsvall och Östersund samt SVT Jämtland besökte våra arrangemang och rapporterade från dem. SR Jämtland gjorde en direktsändning från vindtunneln och SR Västernorrland hade en lång …

Forskares syn på forskningskommunikation

Vetenskapsrådet har gett Vetenskap & Allmänhet i uppdrag att undersöka svenska forskares inställning till, och möjligheter att, kommunicera sin forskning – en stor del av den tredje uppgiften. Rapporten presenterades förra veckan på ett dialogseminarium i Stockholm och på plats fanns rektorer, kommunikatörer, forskare, forskningsfinansiärer, representanter från politiken, näringsliv och medier för att kommentera resultatet. Även …