Varför har du svarat på medarbetarenkäten? – Eller, det kanske du inte har gjort? Varför skulle du det egentligen?

Det här blogginlägget kommer inte att vara ett hurtfriskt HR-chefs-inlägg om det fantastiska med medarbetarenkäter utan mer en inblick i mina åsikter om frågan. Om jag får gissa, och det får jag eftersom det är mitt inlägg, tror jag det finns lika många vetenskapliga undersökningar som kan påvisa hur svårt det är att dra slutsatser …