Håkan Wiklund

Hemmakontoret väcker tankar om framtiden

Under det senaste halvåret har många av oss tömt skrubbar, rensat köksbänkar och inrett mer eller mindre provisoriska hemmakontor till följd av den ovälkomna pandemin. Vi har alla varit tvungna att genomföra stora förändringar på väldigt kort tid. Och med tiden så har även den mest ovane användaren kommit att praktisera alla möjliga digitala mötesformer. …

Håkan Wiklund

UKÄ granskar Mittuniversitetets kvalitetsarbete

Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Dessutom står en förnyad utvärdering av universitetets forskning för dörren. Den …

Kicki Strandh

Hur blir vi bättre på forskningskommunikation?

I dessa tider när forskningsresultat och vikten av forskning ofta ifrågasätts blir forskningskommunikation extra viktigt, liksom forskningen om forskningskommunikation. På vilket sätt kan Mittuniversitetet ta sitt ansvar för att lyfta frågorna?! Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet sammanställt en rapport som kartlägger forskning om forskningskommunikation i Sverige. Under ett seminarium den 29 september …

Anders Fällström

Budgetprop

Förra veckan presenterades budgetpropositionen. Landets högskole- och universitetsrektorer fick en genomgång av forsknings- och utbildningsdelen av vår minister Matilda Ernkrans. Så långt vi idag kan se, så är mycket på utbildningssidan känt sedan tidigare, medan forskningsmedel än så länge är mer oklart, något som är helt förståeligt med tanke på att forskningspropositionen presenteras i höst. …

Anders Fällström

Till lärare, prefekter och andra anställda i jobbiga tider.

Jag skulle från min och övriga universitetsledningens sida bara vilja säga några ord om den tid vi befinner oss i. Jag tänker särskilt på universitetets lärare, men självklart alla anställda. Ett normalt år är det så här i slutet av vårterminen en ovanligt hektisk tid. I år är det ovanpå detta för väldigt många stor …

Anders Fällström

Påsk i Coronatider

Påsken närmar sig och det är sannerligen för de allra flesta av oss en ovanlig påsk i en märklig tid vi nu går till mötes. Likafullt vill vi i universitetsledningen önska alla medarbetare och studenter en riktigt glad påsk! I denna tid, när alla gör ett enastående jobb, många sliter dygnet runt med omställning till …

Anders Fällström

Tack och info i Corona-tider

Många av oss har förmodligen aldrig upplevt en tid såsom denna. Mycket ställs om, oron är på många håll stor, förutsättningar och läge ändras dagligen med mycket kort varsel. Vi vill i detta blogginlägg först och främst rikta ett stort tack till alla anställda och kanske i synnerhet prefekter och andra chefer som har att …

Håkan Wiklund

Mittuniversitetets program blir allt attraktivare

Mittuniversitetet har kommit upp i tonåren och det är förstås massor som har utvecklats under de tidiga universitetsåren, inom alla verksamhetsområden. Det räcker med att bläddra i tidigare årsredovisningar så slås man av hur mycket som har hänt sedan 2005.  Jag tänkte uppmärksamma en av alla uppmuntrande förändringar, nämligen söktrycket. På totalen, dvs när vi …

Anders Fällström

Handlingsplan för internationalisering

Idag har vi hälsat nya internationella studenter välkomna till Mittuniversitetet. Prorektor Eva Dannetun i Sundsvall och jag i Östersund. Det är alltid lika fantastiskt att se dessa förväntansfulla studenter från i stort sett alla kontinenter och tänka på hur mycket de har att bidra med till oss. Jag klipper in mitt välkomsttal till dem i …

Håkan Wiklund

Den omedvetna ouppmärksamheten

Jag läste nyligen en artikel i Harvard Business Review om möteskulturen i arbetslivet och den markanta ökning av mötenas antal och längd som har pågått under lång tid. Och trenden är tydlig, även i Sverige. Enligt forskare i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Lunds och Malmö universitet är den ökade mötesmängden framför allt en effekt av …