Lotten Glans

Ett hållbart universitet

För en månad sedan fick jag möjligheten att prata på Mittuniversitetets Digitala inspirationsdag om hållbar utveckling under rubriken Vägen mot ett hållbart universitet. Dagen var fylld med inspirerande inlägg och exempel, och var i mitt tycke typisk för det breda engagemang som finns för de här frågorna på vårt universitet. Arrangörerna summerade att dagen varit …

Anders Fällström

Möte med utbildningsministern och samverkan med vår region.

Förra veckan bjöd Sundsvallsregionens styrelse in mig och utbildningsminister Matilda Ernkrans till en dialog kring Mittuniversitetets roll i regionen. Sundsvallsregionen består av de sex kommunerna Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall. Vid mötet deltog kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer från kommunerna. Syftet var – ur Mittuniversitetets synvinkel – mycket positivt. Kommunerna ville för ministern lyfta …

Håkan Wiklund

Högskolor och stora universitet vinnare i forskningspropositionen

Forskning- och innovationsfrågor behandlats som bekant vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. För en dryg månad sedan presenterades forsknings- och innovationspropositionen för 2021–2024 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och i april väntas riksdagen ta beslut. Förra gången det var dags, dvs 2016, trycktes mycket på samverkan och …

Håkan Wiklund

Några glädjeämnen från forskningsåret

När vi summerar det gångna året så finns det, pandemieländet till trots, flera glädjeämnen som vi tar med oss in i nästa år. Det allra viktigaste, nämligen allas fantastiska insatser i en minst sagt utmanande tid värmer förstås mer än allt annat. På utbildningssidan har vi som bekant slagit rekord, fler än någonsin vill studera …

Håkan Wiklund

Innovationsstödet under luppen

Den omdiskuterade och 360 sidor tjocka Innovationsstödsutredningen har nu lämnats till regeringen. Utredaren Alf Karlsson konstaterar att Sverige är ett av världens mest innovativa länder men att vi kan bli betydligt bättre på att ta tillvara forskningsresultaten. I utredningen poängteras därför behovet av nyttiggörande och innovation, bland annat utifrån honnörsorden ”likvärdighet” och ”resultatuppföljning”. Utredningen ger …

Håkan Wiklund

Hemmakontoret väcker tankar om framtiden

Under det senaste halvåret har många av oss tömt skrubbar, rensat köksbänkar och inrett mer eller mindre provisoriska hemmakontor till följd av den ovälkomna pandemin. Vi har alla varit tvungna att genomföra stora förändringar på väldigt kort tid. Och med tiden så har även den mest ovane användaren kommit att praktisera alla möjliga digitala mötesformer. …

Håkan Wiklund

UKÄ granskar Mittuniversitetets kvalitetsarbete

Jag är nog inte den ende som tycker att det cirkulerar mycket kring utvärderingar just nu. Utbildningar som inte utvärderas av UKÄ utvärderas av Treklövern, dvs det utvärderingssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som vi driver tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Dessutom står en förnyad utvärdering av universitetets forskning för dörren. Den …

Kicki Strandh

Hur blir vi bättre på forskningskommunikation?

I dessa tider när forskningsresultat och vikten av forskning ofta ifrågasätts blir forskningskommunikation extra viktigt, liksom forskningen om forskningskommunikation. På vilket sätt kan Mittuniversitetet ta sitt ansvar för att lyfta frågorna?! Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet sammanställt en rapport som kartlägger forskning om forskningskommunikation i Sverige. Under ett seminarium den 29 september …

Anders Fällström

Budgetprop

Förra veckan presenterades budgetpropositionen. Landets högskole- och universitetsrektorer fick en genomgång av forsknings- och utbildningsdelen av vår minister Matilda Ernkrans. Så långt vi idag kan se, så är mycket på utbildningssidan känt sedan tidigare, medan forskningsmedel än så länge är mer oklart, något som är helt förståeligt med tanke på att forskningspropositionen presenteras i höst. …

Anders Fällström

Till lärare, prefekter och andra anställda i jobbiga tider.

Jag skulle från min och övriga universitetsledningens sida bara vilja säga några ord om den tid vi befinner oss i. Jag tänker särskilt på universitetets lärare, men självklart alla anställda. Ett normalt år är det så här i slutet av vårterminen en ovanligt hektisk tid. I år är det ovanpå detta för väldigt många stor …